Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Nitra: Oporný múr pod hradným kopcom je už hotový

Nitra: Oporný múr pod hradným kopcom je už hotový

Nitriansky hrad je podkopaný množstvom katakomb a jeho južný svah stojí na nestabilnej navážanine. K zosuvu pôdy prispelo aj zvetrávanie hornín a výrub stromov, ktorých korene čiastočne zeminu udržiavali. Mesto ich muselo preriediť, lebo boli príliš blízko pri sebe, čím si navzájom tienili a odoberali živiny. Práce spojené so spevňovaním hradného kopca začali v roku 2003.

Viac sa dočítate v SME.sk

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

A bearing wall has two

A bearing wall has two distinct characteristics: it supports a load from above, and is in turn supported by structure below.  Home designers and builders generally try to make the structural layout of a house efficient, lining structural members up over top of each other and making it easy to trace the path of the loads through walls and floors. Floor joists are the structural members that make up the floors of your home.  They’re hidden from above by the finish flooring material (carpeting, wood) and from below by the ceiling finish.  Floor joists are usually spaced 16 inches apart, and are supported on each end by walls or beams.

ccse certification | ccvp | comptia a+ certification

насекомые

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,