Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Sv.Mikuláša Stará Ľubovňa

Rímskokatolícky kostol Sv.Mikuláša


Kraj: Prešov | Okres: Stará Ľubovňa | Obec: Stará Ľubovňa

Stručný popis:
Trojloďový barokový kostol v Starej Ľubovni
História:
Ranogotický postavený okolo roku 1280, neskôr upravený. V druhej polovici 17.storočia prestavaný na trojloďový, koncom 18. storočia pozmenili jeho fasádu klasicisticky a koncom 19. storočia ju upravili v duchu vtedajšieho historizujúceho vkusu.
Interiér:
Hlavný oltár je nesorobarokový, v kostole je ďalšie umelecky cenné barokové zariadenie, zo staršieho obdobia sa zachovala na oltári sv. Rodiny gotická socha Madony zo 14. storočia a plastika Vir dolorum zo začiatku 16. storočia, ďalej neskorogotická kamenná krstiteľnica a renesančné epitafy.
Exteriér:
Z gotickej stavby sa zachoval lomený víťazný oblúk zarezaný do steny, ktorý má v nábehu ťažké profilované rímsy z obdobia okolo roku 1280. Trojloďová stavba s rovným presbytériom má zaoblené rohy pôvodne gotického obdĺžnikového pôdorysu, čím vyvoláva dojem priečneho oválu. Hlavná loď takto vzniknutého nového trojlodia bola zaklenutá valenou klenbou s dvoma dvojicami luniet a bočné lode dostali krížovú klenbu okrem SZ poľa, kde sú dvojice protiľahlých luniet. Na západnej strane je predstavaná veža, ktorá dostala v prvej tretine 19. storočia pavlač so železným empírovým zábradlím, dosadajúcu na pôvodnú korunnú rímsku veže. Fasády sú hladké, čiastočne vidno aj zvyšky renesančného nárožného kvádrovania a poškodené mramorové epitafy zamurované v bočných pilieroch.
Súčasný stav:
Bohoslužobný čas: pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok, sobota: 06.00 h, 18.30 h (okrem stredy), nedeľa: 07.30 h; 10.30 h; 18.30 h.


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

St. Mikuláš

St. Mikuláš (Nicholas) church originating from the era about 1280 and the Provincial Houses are the most dominant monuments of the square. The latter is the former seat of the janitor of the pawned towns from the region Spiš. In 1639, 156-315 it was reconstructed in the Renaissance style. Inside of the St. Mikuláš church there is a stone late-gothic baptistery coming from the 16th century and sepulchral steles from sand stone and red marble. A baroque altar of St. Mikuláš, 70-646 bishop from the 19th century, is decorated by a nice woodcut. In the middle of the columnar architecture dominates a precious painting of St. Mikuláš from the 19th century. 000-330 Side altars and sculpture of Weeping for Christ are very precious historical monuments, too.

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,