Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Stropkov kostol farskýKraj: Prešov | Okres: Stropkov | Obec: Stropkov

Stručný popis:
Ranobarokový kostol a plastiky zo 14. storočia, trojloďový, obdĺžnikový pôdorys. Stropkov
História:
Na základe doteraz získaných informácií môžeme povedať, že v 14. storočí uprostred "hradného areálu" stál murovaný sakrálny kamenný objekt v rozsahu dnešného presbytéria gotického kostola. Z pôvodných budov hradu sa zachoval hradný palác, ktorý bol začiatkom 18. storočia prestavaný na barokový kaštieľ a hradná kaplnka, ktorá sa neskôr stala základom presbytéria dnešného kostola a bývalá colná veža sa stala kostolnou vežou. Terajší farský kostol s halovým trojlodím vznikol pravdepodobne až koncom 15. storočia, ale vojnové udalosti v 17. storočí boli príčinou, že sa ani gotický kostol Tela Kristovho v Stropkove nezachoval v pôvodnom stave. Prestavbu datuje pamätná tabuľa s letopočtom 1675 umiestnená na fasáde veže. Na tabuli je reliéf muža v brnení, ktorému sa zjavuje Madona v oblakoch. Postava rytiera zobrazuje jedného z vtedajších zemepánov, Štefana alebo Žigmunda Peteho.
Interiér:

Ranobarokový hlavný oltár, ktorý vypĺňa celú šírku presbytéria, vyniká rozložitou dvojetážovou stĺpovou architektúrou, pestrou pozlátenou plastickou výzdobou a bohatstvom výtvarných diel. Rozmerné obrazy Poslednej večere a Immaculaty sprevádzajú početné plastiky v prvej i druhej etáži oltára. Vzájomná podobnosť s hlavným oltárom prešovského farského kostola (r. 1696) prezrádza, že majstri z tejto dielne vyhotovili aj monumentálny hlavný oltár v Stropkove pravdepodobne okolo roku 1700. Bočné oltáre postavili až po polovici XVIII. storočia, čo sa odráža na architektonickom chápaní obidvoch oltárov. Oltár Panny Márie Škapuliarskej (z r. 1754) predstavuje už ďalšie vývinové štádium barokových oltárov so zjednodušenou, ale monumentálnou architektúrou. Oltár sv. Anny (z r. 1762) s volutovými pilastrami miesto stĺpov predstavuje už ďalšie architektonické a dekoratívne chápanie oltára typické pre rokokové obdobie. Obidva bočné oltáre a ich plastiky sú pravdepodobne dielom košickej dielne rezbára Jozefa Hartmana. Každý zo stropkovských oltárov predstavuje teda osobitný typ oltárnej architektúry a spolu vytvárajú pôsobivý a veľmi poučný celok.

Exteriér:
Presbytérium kostola pochádza zo 14. storočia a trojlodie s nanovo postavenou vežou z 15. storočia. Otvorenie súčasného veľkého oratória pochádza z konca 19. storočia. Trojlodie je k svätyni napojené cez lomený triumfálny oblúk. Celý klenbový systém trojlodia spočíva na dvoch vnútorných pilieroch. Kostolná veža má sedem podlaží. Na druhom podlaží bol kedysi obytný priestor. V roku 1675 (súčasne s výstavbou kláštorného kostola) sa začalo so zásadnou prestavbou hradného gotického kostola, ktorou farský kostol dostal v podstate dnešnú podobu. 50-60-te roky 18. storočia (1750-1760) sa niesli v znamení úprav farského kostola, bol zhotovený nový oltár PM Škapuliarskej košickým maliarom Henrikom Schweitzerom, postavený chór i orgán a vyhotovené sochy pre nový oltár. V roku 1786 bola k severnej stene kostola pristavená sakristia. O necelých 20 rokov, bol kostol zrenovovaný a v roku 1847 pribudol nový veľký zvon Petra a Pavla. Požiar v roku 1876 vážne poškodil aj farský kostol s vežou. Ostali len zvony. O rok neskôr blesk veľmi poškodil vežu. Po vojne bol spustošený a v ďalších rokoch sa dočkal kostol menších či väčších opráv, ktoré jeho vzhľad upravili do dnešnej podoby.
Súčasný stav:


Viac


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

Minulý týždeň, Jeho

Minulý týždeň, Jeho Eminence Metropolitan Laurus, spolu s Protodeacon Victor Lochmatov a Subdeacon Nicholas Olhovsky navštívili mesto Ladomirová, kde v rokoch 1920 až do polovice-1940 je, tlačiarne Bratstva sv prácu Pochaev prevádzkuje, založil arcibiskup Vitaly (Maximenko, +1960), pokoja pamäte. V súčasnej dobe, bývalý kláštorný kostol, zdobí slávna ikona-maliar archimandritu Kyprianu (Pyzhov, +2002), je farský kostol.  1z0-050 Za oltárom, tieto kláštorná bratov ležať v pokoji: Hegumen Savvy (Struve), brat Fr Kyprianu, Hieromonk Grigorij a ďalšie. Tu Jeho Eminencia vykonaná pannikhida za neskoré mnísi, a tiež pre jeho vlastné rodičia, ktorí sú pochovaní v neďalekom cintoríne farnosti.  Jeho Eminencia navštívil kostoly a svätých miest v Bardeov, Svidník, XK0-002 Stropkov a ďalších mestách. Rektor Stropkov je Protopriest Petr Cuper, ktorý študoval na miestnej školy spolu s Jeho Eminencia. Vladyka metropolita bol privítaný vřele a láskyplne všade on išiel. Dňa 16. mája Jeho Eminencia Metropolitná Laurus navštívil karpatskej katedrály a Diecézna Administratívna budova, tiež domov pre semináre. Jeho Eminencia bol privítaný Protopriest Aleksandr Cap, 70-272 tajomník metropolitu Nikolaja pre Česko a Slovensko, arcibiskup Carpathia a zástupcami karpatskej Metropoliate. V súčasnej dobe, Jeho Eminencia metropolita Nikolaj odpočíva u príbuzných z dôvodu choroby, kde Jeho Eminencia Metropolitná Laurus mu platil bratskú návštevu.

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,