Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Stropkov kláštor a kostol

Kláštor Františkánov a kláštorný kostol v Stropkove


Kraj: Prešov | Okres: Stropkov | Obec: Stropkov

Stručný popis:
Ranobarokový kláštor z roku 1673, postavený na pôdoryse v tvare U spolu s kostolom tvoriaci rajskú záhradu. Stropkov.
História:

Štefan Pete sa ešte pred rokom 1609, s úsilím odmietnuť reformáciu, obrátil so žiadosťou na františkánov z Krosna, aby sa jeho členovia usadili v Stropkove s prísľubom, že im postaví kláštor. Túto jeho ideu uskutočnil až jeho syn Štefan v roku 1616, kedy bol založený stropkovský františkánsky kláštor. V roku 1673 schválil uhorský provinciál stavbu nového kláštora spolu s kláštorným kostolom najsv. Trojice. Po požiari v roku 1721 bol prestavaný. Františkáni sa v Stropkove zúčastňovali aj na verejnom a spoločenskom živote, najmä na vzdelávaní detí. Mestská cirkevná škola bola v objekte kláštora. Požiar roku 1876 znamenal pohromu pre celé mesto. Vtedy bol veľmi poškodený aj kláštor a kostol františkánov. V nasledujúcom roku bola vyhlásená zbierka na rozsiahlu opravu kostola a kláštora. Vďaka nej bol kláštor i kostol znova vybudovaný. V polovici októbra 1921 sa nasťahovali do opusteného kláštora redemptoristi. Týmto sa stal prvým kláštorom redemptoristov na Slovensku latinského obradu. Medzi rehoľnou komunitou boli aj dvaja pátri východného obradu. Činnosť rímskokatolíckych redemptoristov opäť ožila od roku 1931, keď gréckokatolícki redemptoristi odišli zo Stropkova do Michaloviec, kde si postavili kláštor a kostol.

Interiér:

Hlavný oltár najsv. Trojice bol vyhotovený asi koncom 17.storočia. Celkové architektonické riešenie oltára odráža veľmi talentovaného tvorcu. Z výtvarnej stránky je najlepším dielom barokovej oltárnej architektúry v Stropkove. Dominuje na ňom ústredný obraz najsv. Trojice s bohostánkom. V tejto osi na menze je umiestnená kartuša s františkánskym symbolom - skrížené prebité ruky a kríž. V nadstavci na archivolte je kartuša so symbolom Slovenska - trojvršie s krížom. Nad ňou je symbol najsv. Trojice s Božím Okom. V horizontálnom členení v prízemí je menza s bohostánkom a ambitom. Ústredné postavy sv. Petra a sv. Jána Krstiteľa, ako aj postavy sv. Barbory a sv. Kataríny, umiestnené nad ambitovými dverami majú vysokú výtvarnú úroveň. Bočný oltár Panny Márie Lurdskej predstavuje jednoduchú oltárnu architektúru. Je tu jaskynná scéna s postavou Panny Márie. V nadstavci je Božie Srdce v žiari a v oblakoch. Druhý bočný oltár Panny Márie Ustavičnej pomoci, má ústredný kompozičný prvok obraz s výjavom portrétu Panny Márie. Pôvodný výjav sa nezachoval. Z obrazu po celom jeho obvode vyvierajú prúdy slnečných lúčov. V nadstavci je Božie Srdce v žiari a v oblakoch. Na menze je zašifrovaný štylizovaný nápis - MÁRIA.

Exteriér:
Kláštor tvorí štvorkrídlová poschodová budova postavená v duchu dobových stavebných zákonitostí. Štyri poschodové krídla vytvárajú vnútorný priestor - rajskú záhradu. Vnútorný priestor obopína krížová chodba. Južné krídlo je podpivničené. Kláštor má trinásť pôvodných izieb. Kláštorný kostol je jednoloďový, zasvätený najsv.Trojici. Kostolná veža je predsunutá, v prízemí tvorí vstupnú predsieň. Pod kostolom sú vybudované kláštorné krypty. Sú pod hlavným oltárom, v lodi pod víťazným oblúkom a pod chórom.
Súčasný stav:Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

Dating back to the turn of

Dating back to the turn of the 14th century, the three-nave Gothic Most Holy Body and Blood of Christ church is Stropkov’s most significant cultural and historical sight. Its early-Baroque altar with rich figural and ornamental decoration belongs to the most outstanding altars of its kind in Slovakia. JN0-303 The church and the nearby Gothic and Renaissance manor house used to be part of the former castle of Stropkov. Also interesting are the Franciscan monastery dating back to the 17th century, 350-001 with a paradise garden and the Way of the Cross, the Baroque building of the Slúžnovský dom (Magistrate House), or an Art Nouveau mansion in the southern section of the town. 70-290 The new Greek Catholic Sts Cyril and Methodius temple, built in the Byzantine style in 1947, is another significant construction.

Looking For Cheap and

Looking For Cheap and Discount Gucci Handbag or Wallet? Gucci Handbag Sale is your best Gucci Bag provider. Gucci bags tiffany jewelry Ed Hardy Clothing Gucci handbags Ed Hardy Clothing

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,