Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Fričovce kostol a kaplnka

Frich, Flerich, Friczowce, Fričovce, Frics


Kraj: Prešov | Okres: Prešov | Obec: Fričovce

Stručný popis:
Neskorobarokový jednoloďový kostol z rokov 1737-1738 a priľahlou pohrebnou kaplnkou v obci Fričovce.
História:

Počiatky kostola sv.Bartolomeja spadajú do roku 1617, kedy k jeho výstavbe pristúpil Valent Berthóty. V rokoch 1737 až 1738 došlo k barokizovaniu stavby. Neskôr prebehli úpravy, ktoré sa na dnešnom vzhľade kostola významne nepodpísali. Kaplnka pri kostole Sv. Bartolomeja má charakter malého a skromného mauzólea a nachádza sa pri kostole sv.Bartolomeja vo Fričovciach.

Kaplnka bola postavená v roku 1811 na svahu, západne od nového kostola v empírovom slohu. Kaplnku dal postaviť barón a generál Gabriel Splény a jeho o 56 rokov mladšia druhá manželka Juliana Ghillányová. Na tomto mieste sa pod kaplnkou nachádza hrobka, kde sú pochovaní niektorí z rodu Ghillányovcov. Barón Gabriel Splény pochádzal z perónskej šľachtickej rodiny z Fričoviec.
Interiér:

Kostol - vo svätyni a chrámovej lodi sú krížové hrebienkové klenby, dosadajúce na rímsy nástenných pilierov.

Kaplnka - interiér kaplnky je jednoduchý. V prostriedku je na mramorovom podstavci umiestnený sarkofág a vedľa neho plačka roniaca slzy nad stratou svojho jediného syna. Na sarkofágu sa nachádza latinský nápis.

Exteriér:

Kostol je jednoloďovou stavbou s polygálne uzavretou svätyňou, s lunetami. Vo svätyni a chrámovej lodi sú krížové hrebienkové klenby, dosadajúce na rímsy nástenných pilierov. Hlavné štítové priečelie je kordonovou rímsou delené na dve časti – dolnú a hornú. V dolnej je kamenný vstupný portál s rozoklanými píniami zdobeným frontónom (priečelový štít), v ktorého strede je dvojdielny kamenný erb. Horná časť priečelia je dvojetážová, má volutový(špirálovitý) štít členený pilastrami (stĺp určitou časťou vrastený do muriva) a nikou (polkruhovitý, alebo zhora hranatý krytý výklenok) pre sochu. Na streche nad chrámovou loďou je malá vežička.

Empírová kaplnka je jednoduchého štvorcového pôdorysu. V tom istom štýle sú postavené aj točité schody, vedúce ku kaplnke. Na vonkajšej strane oboch ramien schodov z prírodného kameňa sa na okrajových podstavcoch nachádzajú dve sfingy. Uprostred do poloblúka stočených schodov je terasovitá záhradka, pod ktorou sa nachádza ukrytý vchod do podzemia hrobky. Na vrchole kaplnky je dvojramenný kríž a na jej priečelí maska, ktorá znázorňuje smrť. V druhej polovici 19. storočia bola kaplnka prefasádovaná v duchu romantizujúcej gotiky.

Súčasný stav:

V súčasnosti sú obe pamiatky v zachovalom stave a kostol sa využíva na bohoslužby.

    
Foto: www.fricovce.skZákladné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,