Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Dubnica nad Váhom kostol

r.k. kostol sv.Jakuba v Dubnici nad Váhom


Kraj: Trenčín | Okres: Ilava | Obec: Dubnica nad Váhom

Stručný popis:
Barokový kostol z roku 1754 so staršou vežou a s ohradou okolo kostola v meste Dubnica nad Váhom.
História:
Najstarším archívnym dokladom, v ktorom sa spomína je listina ostrihomskej kapituly z roku 1276. Pôvodne gotický kostol sv.Jakuba st. apoštola prestavali v barokovom slohu v roku 1754 zo staršieho kostola. Stavba veže bola využitá zo staršieho kostola a podľa projektu F.Tomašeka z Dubnice bola po roku 1816 nadstavaná. Kostol sa opravoval v 19. storočí, v prvej polovici 20-teho storočia a v rokoch 1959 až 1961.
Interiér:
Priestory sú zaklenuté krížovými a pruskými klenbami, ktoré dosadajú na priebežnú rímsu. Hlavný oltár je z roku 1776 - barokový baldachýnový oltár s korunou, so staršou ranobarokovou sochou P.Márie, ktorú darovali kostolu okolo roku 1640. Bočný oltár sv.Antona Pad., neskorobarokový z druhej polovice 18. storočia, uprostred obraz svätca, vo vrchole reliéf najsvätejšej trojice. Druhý bočný oltár sv.Jána Krstiteľa je tiež neskorobarokový, na bokoch má plastiky sv.Anny a Barbory, uprostred obraz svätca, v nadstavci reliéf sv.Jána Krstiteľa. Dve kazateľnice: baroková s reliéfom Daniela medzi levmi na parapete a rokoková zhotovená na spôsob lavába z druhej polovice 18. storočia. Ďalšia baroková výbava a výzdoba.
Exteriér:
Barokový pozdĺžne pretiahnutý centrálny kostol so segmentovým zakončením presbytéria, bočnou poschodovou sakristiou a predstavanou vežou. Farebné okná z 19. storočia a novšie zo 40. rokov 20, storočia od Vincenta Hložníka. Nad sakristiou na poschodí panské oratórium. Kostol je ohradený múrom so vstupnou barokovou bránou.
Súčasný stav:
Kostol slúži svojmu účelu a konajú sa tu pravidelné bohoslužby.


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,