Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Červený Kláštor

Kláštor kartuziánov


Kraj: Prešov | Okres: Kežmarok | Obec: Červený Kláštor

Stručný popis:
Areál kláštora kartuziánov, neskôr kamaldulov na východ od obce Červený Kláštor, ktorá leží 6 km na východ od Spišskej Starej Vsi. Nachádza sa pri vtoku potoka Lipník do Dunajca vedľa cesty z Hniezdneho do Spišskej Starej Vsi; mal funkciu hospitalu a ubytovne.
História:
V blízkosti Lechnice, v doline sv. Antona vznikol 1319 v poradi druhý kláštor pustovnickej rehole kartuziánov (prvý postavili 1299 nad Letanovcami na Skale útočišťa). Stál na dôležitej diaľkovej ceste, vedúcej z Budína do Krakova, v miestach brodu, kadiaľ sa prechádzalo do Poľska a kde sa vyberalo clo. Založil ho magister Kokoš z rodu Berzeviczyovcov. Keď bol kláštor dostatočne hmotne zabezpečený, začali po 1360 so stavbou kostola. K jeho severnej strane pristavali kláštor, ktorý okolo roku 1400 opevnili kamenným múrom. Kláštor mal vlastný vnútorný dvor, v ktorom stálo desať mníšskych domčekov pustovní so záhradami. K hradbám na JZ pristavili mlyn, na Z zasa poschodovú budovu, v ktorej bola nemocnica a ubytovňa pre cestujúcich. Hospodársky dvor zo S sprístupňoval gotický podjazd. V rokoch 1431 a 1433 kláštor ťažko poškodili a vyplienili husiti. Rehoľnici načas kláštor opustili. Okolo roku 1450 sa vrátili, opravili jednotlivé objekty a po roku 1462 dostavali východné krídlo s refektárom. Kartuziáni tu žili do 1563, keď kráľ Ferdinand tunajší kláštor zrušil. Kláštor sa stal majetkom Spišskej kapituly, neskôr, od roku 1568 viacerých zemepánov. Jeden z nich, Pavol Rákóczi, dal v roku 1630 postaviť západné krídlo na vonkajšom hosp. dvore a obnovil ďalšie objekty (mlyn). V roku 1699 kúpil areál nitriansky biskup Ladislav Maťašovský pre rád kamaldulov, ktorí po príchode do Uhorska sa najprv usadili na Zobore pri Nitre. Noví rehoľníci kláštor prevzali okolo roku 1710 a postupne ho začali opravovať. Keďže aj ich rád mal pustovnícky charakter, najprv postavili nové mníšske cely - pustovne, na miestach starších, ešte gotických objektov, opravili kláštorné obytné a hospodárske budovy a nakoniec opravili kostol. Vymaľovali ho barokovo-rokokovými nástennými maľbami, znovu zariadili a v roku 1747 vysvätili. V roku 1750 postavili na severnej strane kostola vežu, o 4 roky opravili vstupné krídlo a o rok postavili druhý, vonkajší dvor. Prísna kláštorná rehoľa žiadala oddelené ubytovanie mníchov v samostatných celách. Mnísi sa venovali pestovaniu liečivých rastlín, výrobe liekov a liečeniu chorých. V kláštornej budove pri kostole bola nemocnica, lekáreň a refektár. V roku 1781 Jozef II. kláštory zrušil a majetky Červeného kláštora neskôr získalo 1820 novozaložené gréckokatolícke biskupstvo v Prešove. V roku 1907 areál veľmi ťažko poškodil požiar a kláštor postupne chátral. Po prvej svetovej vojne, keď kláštor patril Klubu slovenských turistov a lyžiarov v Prešove, opravili niektoré budovy. V jednom z mníšskych domčekov zriadili turistickú nocľaháreň. Za druhej svet vojny kláštor poškodili. S jeho obnovou sa začalo 1952. V rokoch 1968 -1970 sa tu vykonal archeológ výskum (D. Čaplovič). V roku 1970 areál vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku. Reštaurátorské práce 1976-1979 sa sústredili na časti zachovaného vnútorného zariadenia kostola a výtvarnej výzdoby niektorých objektov. Dnes je celý areál opravený s výnimkou kostola, v ktorom sa postupne reštauruje vnútorné zariadenie a nástenné maľby.
Interiér:
V kostole i priľahlej sakristii a kaplnke sú pôvodné kamenné gotické rebrá s novšou barokovou polychrómiou, neskorogotická sieťová terakotová klenba je v refektári, v ktorom sa zachovali gotické nástenné maľby s námetmi z pašiového cyklu (Kristus na Hore olivovej, Bičovanie a Kalvária). V podjazde, ktorý spája vnútorný dvor s vonkajším, je terakotová gotická krížová klenba. V miestnostiach bývalého kláštora sú renesančné klenby krížové alebo valené s lunetami a v rekonštruovanom a reštaurovanom mníšskom domčeku majú klenby barokovú štukovú ornamentiku. V kostole sa zachoval hlavný oltár z roku 1745 so sochami p.Márie, sv. Antona pustovníka, Benedikta, Štefana a Ladislava Lavice za oltárom sú neskorobarokové, maľované s motívom kvetín a scénami, života rehoľníkov tunajšieho kláštora.
Exteriér:
Areál kláštora predstavuje ustálený pôdorysný aj urbanistický typ podľa kartuziánskych vzorov. Ústrednou stavbou je gotický kostol pozdĺžneho pôdorysu s rovným uzáverom, so zachovanými architektonickými detailmi (okná s individuálne riešenými kružbami, portály, organová empora, klenby) Ku kostolu zo severnej strany prilieha kláštor. Z pôvodného stredovekého objektu sa zachovala časť južná, západné krídlo a o niečo mladšie východné krídlo s refektárom. Na nádvorí stálo desať pustovní - samostatných prízemných domčekov so záhradami. Oproti kostolu stál domček priora (predstaveného kláštora) s vežou. Vnútorný dvor bol opevnený kamenným múrom, ku ktorému pristavali mlyn a samostatnú obytnú budovu v nej ubytovávali pocestných a liečili chorých. Severne od kláštora bol hospodársky dvor, prístupný podjazdom, s klenutou gotickou klenbou. Na niektorých objektoch sú pôvodné gotické terakotové červené ostenia okien (mlyn, obytné budovy). Ďalší hospodársky dvor je situovaný severozápadne. V prvom vnútornom dvore pri starej studni sú dve mohutné lipy.
Súčasný stav:

V objektoch Červeného kláštora je múzeum, turistická ubytovňa a reštaurácia. Múzeum je pobočkou Východoslovenského múzea Košice (založeného 1872). Od roku 1966 sú tu inštalované múzejné expozície (viackrát inovované a prebudovávané), zamerané na dejiny kláštora, jeho stavebný vývoj, sociálno-hospodárske a kultúrne podmienky života ľudu Zamaguria, ako aj ukážky z archeologického výskum kláštora. Okrem toho upúta najmä lekárenská expozícia v domčeku frátra Cypriána, národopisné exponáty (rodový odev, zamestnania, rodové umenie). Súčasťou expozície je kostol kláštora s pôvodným zariadením.  Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

Kláštor bol

Kláštor bol zasvätený sv Pshoi (Bishoi v arabčine), ktorá by sa nemala zamieňať s viac oslávil jednotlivcov, testking 642-901 ktorí žili v Wádí al-Natrun. On bol súčasník Apa Pjol, zakladateľa kláštora biele. V skutočnosti to bolo pravdepodobne sv Pjol kto založil tento kláštor rovnako. V jeho "život Shenute", Besa hovorí, testking 642-812 že "svätá APA Pjol a mladý muž Shenoute šli spolu na prechádzku, a spolu s nimi tiež išiel APA Psoi (Pshoi) z Mt. Psoou. Aj on bol svätý muž, ktorý išiel Po zbožný vecí "(Besame 9, s. 44). testking N10-004 Preto, jeden môže určiť "Psoou" (psou) s červenou kláštora.

Hi Tiffany jewelry is best

Hi Tiffany jewelry is best online UK Tiffany Store where you can buy discount tiffany,including Tiffany Necklaces, Pendants, Rings, Earrings and more. tiffany jewellery tiffany co links of london Ed Hardy Clothing tiffany jewelry

bienvenido al club de los

bienvenido al club de los morosos camionaitor,lo que tu cuentas es lo que muchos de este foro estamos pasando,pero gracias a gente como 646-046 jerome,mago,top(perdon si me dejo alguno)que nos han echo abrir los ojos y dejar de sufrir como era mi casi,lo del telf era agobiante,tuve que enseñar a mis hijos a que miraran primero que numero era.tuve que enseñarles a mentir diciendo que su padre no llegaba hasta las 10 de la noche(a esa hora cierran los call center)tuve que asesorarme con una abogada,llamaron a familiares y vecinos,denuncie a la agencia de datos,ahora han dejado de llamar o se han aburrido o estoy en el juzgado pero como dice mago alli nos encontraremos porque yo he decidido que no les pago ni un euro,mira los de ketedem cada dia me decian que les debia una cantidad diferente hasta que dijeron que me perdonaban la mitad de la deuda,pero cuando les dije que les habia denunciado se han callado como putas(es a lo que mas miedo tienen)que les denunciemos,asi que tranquilo y como dice mago pasando de esta mierdilla de gente,ojala se vayan todos al paro.cada dia somos mas al otro lado.       


<strong><a href="http://www.shoptiffanysilver.com/">tiffany necklace</a></strong>

Areál klá&scaron;tora

Areál kláštora predstavuje ustálený pôdorysný aj urbanistický typ podľa kartuziánskych vzorov. Ústrednou stavbou je gotický kostol pozdĺžneho pôdorysu s rovným uzáverom, so zachovanými architektonickými detailmi (okná s individuálne riešenými kružbami, portály, organová empora, klenby) Ku kostolu zo severnej strany prilieha kláštor. Z pôvodného stredovekého objektu sa zachovala časť južná, západné krídlo a o niečo mladšie východné krídlo s refektárom. Na nádvorí stálo desať pustovní - samostatných prízemných domčekov so záhradami. Oproti kostolu stál domček priora (predstaveného kláštora) s vežou. Vnútorný dvor bol opevnený kamenným múrom, ku ktorému pristavali mlyn a samostatnú obytnú budovu v nej ubytovávali pocestných a liečili chorých. Severne od kláštora bol hospodársky dvor, prístupný podjazdom, s klenutou gotickou klenbou. Na niektorých objektoch sú pôvodné gotické terakotové červené ostenia okien (mlyn, obytné budovy). Ďalší hospodársky dvor je situovaný severozápadne. V prvom vnútornom dvore pri starej studni sú dve mohutné lipy.         


[url=http://www.edhardykleidungshop.com/ed-hardy/womens/short-t-shirts.html]ed hardy clothes[/url]

Areál klá&scaron;tora

Areál kláštora predstavuje ustálený pôdorysný aj urbanistický typ podľa kartuziánskych vzorov. Ústrednou stavbou je gotický kostol pozdĺžneho pôdorysu s rovným uzáverom, so zachovanými architektonickými detailmi (okná s individuálne riešenými kružbami, portály, organová empora, klenby) Ku kostolu zo severnej strany prilieha kláštor. Z pôvodného stredovekého objektu sa zachovala časť južná, západné krídlo a o niečo mladšie východné krídlo s refektárom. Na nádvorí stálo desať pustovní - samostatných prízemných domčekov so záhradami. Oproti kostolu stál domček priora (predstaveného kláštora) s vežou. Vnútorný dvor bol opevnený kamenným múrom, ku ktorému pristavali mlyn a samostatnú obytnú budovu v nej ubytovávali pocestných a liečili chorých. Severne od kláštora bol hospodársky dvor, prístupný podjazdom, s klenutou gotickou klenbou. Na niektorých objektoch sú pôvodné gotické terakotové červené ostenia okien (mlyn, obytné budovy). Ďalší hospodársky dvor je situovaný severozápadne. V prvom vnútornom dvore pri starej studni sú dve mohutné lipy.             

http://www.edhardykleidungshop.com/ed-hardy/womens/short-t-shirts.html

It is natural that women

It is natural that women wants to look different from others and for this eid clothes purpose they spend heavy amount on their makeup, jewelry, shoes and other accessories, the same case is with the dresses. The south Asian women spend little indian wedding clothes more than other part of world's women on their beauty and dressing. When they go for functions like marriage ceremonies and occasions like EID DEVALI and BASANT. Women try wedding clothes to be in traditional dresses, which should be according to the latest fashion requirements and the purpose behind this effort is to look different and prominent. and we kurtis recognize this and we made some special formal wear for those who are too much touchy about their dresses.
hope you people like this.
thanks

 

Good sight to know as i

Good sight to know as i recommend this to all

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bad Credit Home Loans - Inexpenisve Car Insurnace - Portable Closet - Teva Water Shoes - Hartmann Luggage - Harley Davidson Sunglasses - Harley Davidson Blankets

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,