Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Bijacovce kostol

r.k. Všetkých svätých, kostol v Bijacovciach


Kraj: Prešov | Okres: Levoča | Obec: Bijacovce

Stručný popis:
Rímskokatolícky farský kostol Všetkých svätých v Bijacovciach na vŕšku v obci Bijacovce.
História:
Jednoloďový, pôvodne románsky, ďalej ranogotický, respektíve goticky prestavaný a zbarokizovaný. Kostol postavili pravdepodobne nemeckí kolonisti. Jeho začiatok sa datuje do polovice 13. storočia, bezprostredne do doby po tatárskom vpáde (1241). Najskôr postavili murovanú svätyňu v románskom slohu. V 14. storočí k nej bola pristavaná loď s vežou. V roku 1402, bol kostol prestavaný. Ďalšie rekonštrukčné práce na kostole boli vykonané v 17. a viackrát v 19. storočí.
Interiér:
Podľa odborných výskumov a prieskumných sond sa v bijacovskom kostole nachádzalo niekoľko kompozičných celkov nástenných malieb vo viacerých radoch a vrstvách. V súčasnosti sú zachované a teda viditeľné dva fragmenty pochádzajúce pravdepodobne z jedného slohového obdobia okolo roku 1400. Ide o tzv. cyklus apoštolov (svätcov) a ladislavovskú legendu. Dominantné miesto a úlohu zastáva tzv. hlavný oltár. Nový hlavný oltár do obnoveného kostola zadovážili v roku 1880 z tirolskej dielne. Bol zhotovený v pseudogotickom slohu.
Exteriér:
Pôdorys kostola tvorí tvar latinského kríža. Pozdĺžne rameno, v smere východ-západ, tvorené symetrálou svätyne, lode a veže, je dlhé 25 metrov. Priečne rameno, tvorené priečnou symetrálou lode, má 11 metrov. K severnej vonkajšej stene svätyne bola pripojená ešte sakristia a k južnej stene lode predsieň. Architektonický výzor južného priečelia kostola originálnym spôsobom dotvárajú maľované slnečné hodiny.
Súčasný stav:
Kostol slúži svojmu účelu a konajú sa tu pravidelné bohoslužby.


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

Táto obec sa nachádza

Táto obec sa nachádza priamo pod hrad Spiš '. Je to veľmi starej dediny. Jeho územie bolo osídlené už v dobe bronzovej. Prvá písomná zmienka pochádza z 1258. Od 15. storočia bol za vlády Spišského hradu '. testking Na konci 18. storočia populácie Csáky nasťahoval.
Kostol bol postavený v polovici 13. storočia bol prestavaný a niekoľkokrát. V roku 1747 bol pôvodný drevený strop nahradený klenbou, bicsi exams ktorá poškodené cenné obrazy.
Vedľa kostola stojí rotunda. To bolo pôvodne románsky, a bol neskôr prestavaný v barokovom štýle. cisco exams Tam sú nástenné maľby v interiéri aj exteriéri.
Manor House bola postavená v rokoch 1780-1785 v neskoro barokovom štýle. Tam je kabát-z-ramena zásob Csáky v Tympanón.

Looking For Cheap and

Looking For Cheap and Discount Gucci Handbag or Wallet? Gucci Handbag Sale is your best Gucci Bag provider. Gucci bags tiffany jewelry Ed Hardy Clothing Gucci handbags Ed Hardy Clothing

snáď jeden z najviac

snáď jeden z najviac quirkiest módne hotely, Maison Moschino v Miláne zostane verný značky náladový, hravý persona curtains (plus zaberá zrekonštruované vlaková stanica z roku 1800!). Vybavený Candy vankúše a šaty-postele, tento hotel vyzerá to jednoducho linen curtains nemôže sklamať.

I love coach products and my

I love coach products and my favorites are Coach Purses, Coach Shoes, and coach wallets.

Thanks

I love thsoe products too.

I love thsoe products too. But i recommend the nice deign of portable closet you can have for your home. I recommend also to get closet design ideas and wood wardrobe closet for your furniture at you room.

 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,