Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Žipov kaštieľKraj: Prešov | Okres: Prešov | Obec: Žipov

Stručný popis:
Klasicistický dvojtraktový kaštieľ na vyvýšenine v strede obce.
História:
Kaštieľ postavili koncom 18. storočia na staršom renesančnom základe. Opravili ho v roku 1985.
Interiér:
V miestnostiach sú valené, krížové a zrkadlové klenby.
Exteriér:
Poschodová bloková budova pozdĺžneho pôdorysu má trojtraktovú dispozíciu. V strede priečelia má prevýšený rizalit. Pred vchodom do objektu je balkón, ktorý podopierajú kanelované pilastre.
Súčasný stav:
V kaštieli sídli Obecný úrad.


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,