Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Radvaň kaštieľ Radvanských

kaštieľ Radvanských


Kraj: Banská Bystrica | Okres: Banská Bystrica | Obec: Banská Bystrica

Stručný popis:
Radvanských kaštieľ postavený v miestnej časti Banskej Bystrice - Radvaň. Renesančná štvorkrídlová stavba.
História:
Pôvodný opevnený kaštieľ tu vznikol pravdepodobne na mieste gotickej tvrdze a pri stavbe kaštieľa použili časť pôvodnej architektúry. Začiatkom 16.storočia tu stála už výstavná budova s nástennými maľbami tkzv. zelenej izby. V 16. a 17.storočí kaštieľ prestavali a rozšírili, pričom ho znovu opevnili a do nádvoria vložili stĺpovú arkádu. Úpravu datuje rok 1677. Začiatkom 19.storočia kaštieľ dobudovali do pravidelného pôdorysu s ústredným nádvorím. Priečelia vznikli scelením jednotlivých etáp v časoch romantizmu, keď kaštieľ dostal podobu so zuborezou atikou. Objekt pamiatkovo obnovili v roku 1958.
Exteriér:
Poschodová štvorvežová stavba s ústredným dvorom, zachovaných je rad historických detailov, vstupný portál a mreže z čias prestavby, z obdobia tureckých nájazdov na stredné Slovensko.
Súčasný stav:

Po pamiatkovej úprave slúžil kaštieľ ako archív. V súčasnosti chátra.Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,