Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Pustý Chotár kaštieľ

Pustý Chotár, mladší kaštieľ v Beladiciach, Beladice, hotel Tartuf


Kraj: Nitra | Okres: Zlaté Moravce | Obec: Beladice

Stručný popis:
Neoklasicistický trojtraktový kaštieľ obdĺžnikového pôdorysu obklopený parkom, v súčasnosti prebudovaný na hotel. Pustý Chotár miestna časť obce Beladice.
História:
Kaštieľ v Beladiciach Pustom Chotári dala vybudovať šľachtická rodina Jesenských okolo roku 1820 a bol sídlom šľachtickej rodiny Szirányii - Õtõmõs. Neskôr ho odkúpil barón Henrik Lindelóf, ktorý ho koncom 19. storočia prestaval a zväčšil v duchu neoklasicizmu. V neoklasicistickej podobe sa kaštieľ zachoval dodnes, ale v zmenšenej pôdorysnej dispozícii, pretože v roku 1937, počas stavebných úprav majiteľa Dr.Krausa, boli rozobraté bočné krídla. Novým majiteľom sa potom stala rodina Ďurčanských, ktorá vlastnila kaštieľ do roku 1945. V rokoch 1948-1979 bola v budove Základná deväťročná škola. V ďalšom období Okresná pamiatková správa v Nitre ako investor vytvorila etapový plán a podľa finančných možností začala komplexnú obnovu budovy a parku, ktorá však zostala v stave rozpracovanosti. V súčasnosti kaštieľ spravuje súkromná firma, ktorá sa v zachovaných častiach snaží objekt opraviť a naplniť jeho priestory a priľahlý park spoločenským a kultúrnym využitím.
Interiér:
V centre dispozície je slávnostné schodište s ornamentálnymi štukami na strope a s kovaným zábradlím od viedenského umeleckého zámočníka J. Wagnera. Fajansový krb v podobe pseudorenesančného príborníka z 90-tych rokov 19. storočia. Pozornosť si zaslúžia aj maľované vitrážové okná hlavného vstupu.
Exteriér:
Dvojpodlažná trojtraktová bloková budova s obdĺžnikovým pôdorysom a rytmicky členenými fasádami. Na priečelí smerom do záhrady výrazný polygonálny prevýšený rizalit zastrešený kupolou. Okolo rizalitu na poschodí kovaný balkón prístupný prevýšenými dverami. Popod liatinovú konštrukciu balkóna sa vchádza z parku priamo do oválnej sály terreny. Okná v nadpraží zvýrazňujú geometricky rámované reliéfne figurálne scény.
Súčasný stav:
Kaštieľ využíva súkromná spoločnosť a prevádzkuje v ňom hotel.


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

Physical exercise is

Physical exercise is considered important for maintaining physical fitness and overall health (including healthy weight), building and maintaining healthy bones, muscles and joints, promoting physiological well-being, reducing surgical risks, and strengthening the immune system. Aerobic exercises, such as walking, running and swimming, focus on increasing cardiovascular endurance and muscle density. Anaerobic exercises, such as weight training or sprinting, increase muscle mass and strength. Proper rest and recovery are also as important to health as exercise, otherwise the body exists in a permanently injured state and will not improve or adapt adequately to the exercise. The above two factors can be compromised by psychological compulsions (eating disorders, such as exercise bulimia, anorexia, and other bulimias), misinformation, a lack of organisation, or a lack of motivation.
_____________________________________________________

testking JN0-101| testking 70-290| testking N10-004| testking 646-364| testking EX0-101| testking 70-573| testking 70-652| testking 70-667| testking 642-437| testking 70-647

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,