Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Pruské kaštieľKraj: Trenčín | Okres: Ilava | Obec: Pruské

Stručný popis:
Renesančný kaštieľ z areálom v Pruskom.
História:
Renesančný kaštieľ postavili koncom 16.storočia. Stavbu v roku 1787 barokovo-klasicisticky upravili a prefasádovali. V druhej polovici 18.storočia prešla časť obce i kaštieľ do majetku rakúskej vojenskej šľachtickej rodiny Königseggovcov. Po prevzatí majetku štátom bola v kaštieli zriadená škola, dnes je to SOU Poľnohospodárske.
Interiér:
Klenby miestností na prízemí sú sčasti krížové hrebienkové (neskôr inú časť klenieb zmenili na pruské), v nárožnej severovýchodnej miestnosti je renesančná štuková sieťová klenba a erb zo 16.storočia.
Exteriér:
ako poschodovú štvorkrídlovú budovu s arkádovým nádvorím a dvoma okrúhlymi nárožnými vežami. Okolo kaštieľa bola vodná priekopa. Po barokovej prestavbe nádvorné arkády poschodia celkom zamurovali tak, že nový múr s oknami v jednotlivých oblúkoch bývalých arkád ustupuje dovnútra. Na streche ostal neporušený renesančný komín. Podľa týchto znakov možno usudzovať na príbuznosť so stavbou kaštieľa v Bytči v takej miere, že by mohlo ísť priamo o stavbu z okruhu staviteľa - Kiliána z Milána. Za kaštieľom a na dnes zasypanej priekope je anglický park.


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,