Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Orlové Balassovský kaštieľ

Balassovský kaštieľ, kaštieľ a park v Orlovom, kaštieľ Orlové


Kraj: Trenčín | Okres: Považská Bystrica | Obec: Považská Bystrica

Stručný popis:
Barokový kaštieľ na miernej vyvýšenine na brehu Váhu (vodná nádrž Nosice). Orlové miestna časť Považskej Bystrice, leží na ľavom brehu Váhu oproti železničnej stanici.
História:
Kaštieľ postavil v roku 1612 Žigmund Ballasa ako prízemný renesančný objekt, ktorý v 18 storočí rozšírili a nadstavali. Stavbu dokončili úpravou kaplnky. Posledná rekonštrukcia bola dokončená v roku 1982.
Interiér:
V miestnosti prízemia sú klenby valené, pruské a valené s podkasanými lunetami. Na poschodí majú niektoré stropy fabióny. V kaplnke sa zachovali neskorobarokové časti vnútorného zariadenia (oltár, kazateľnica, organ).
Exteriér:
Poschodový kaštieľ na okraji parku so štvorkrídlovou dispozíciou a ústredným arkádovým dvorom. Priečelie orientované na juh k Váhu má v strede prevýšený rizalit, členený pilastrami s kompozitnými hlavicami a ukončený balustrovou atikou. V strede rizalitu je reprezentačný neskorobarokový vstupný portál, nad ktorým je nápisová tabuľa.
Súčasný stav:

Kaštieľ bol donedávna sídlom Vlastivedného múzea, v súčasnosti je pre verejnosť uzatvorený, pravdepodobne prešiel do súkromných rúk.

 Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,