Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Oponice kaštieľ Apponyovský

Oponický kaštieľ, starší kaštieľ Oponice


Kraj: Nitra | Okres: Topoľčany | Obec: Oponice

Stručný popis:
Kaštieľ Apponyiovcov pôvodne renesančný kaštieľ, neskôr viackrát upravovaný, obklopený anglickým parkom.
História:
Kaštieľ vznikol v podhradí v 16. storočí. Prešiel stavebnými úpravami v 17. a 18. storočí, ktoré rešpektovali pôvodnú hmotu a pôdorys. V r.1844 ho klasicisticko-novogoticky prestavali a rozšírili na trojkrídlovú budovu, pričom pristavali další trakt, do ktorého umiestnili známu Apponyiovskú knižnicu.
Interiér:
Najstaršie priestory majú krížové hrebienkové a valené renesančné klenby, po barokovej úprave sa zachovali pruské a zrkadlové klenby. Pristavané časti z 19.storočia majú rovné stropy so štukovými obrazcami. Na dobových vyobrazeniach sa zachoval vzhľad interiéru rozsiahlej knižnice s dreveným dvojramenným schodišťom. Knižnica, založená v r.1822, obsahovala 25 000 zväzkov, z toho okolo 10 000 pochádzalo zo 16.storočia. Dnes je obohatená o fond Zayovskej knižnice z kaštieľa v Uhrovci.
Exteriér:
Poschodová trojkrídlová budova s čestným nádvorím. Vznikla prestavbou a rozšírením renesančného kaštieľa pôvodne s nárožnými vežami. Jednotiaca romantická úprava situovala pred jadro budovy balkón na kovových liatinových stĺpoch. Výzor juhovýchodnej bašty zotrela štítková atika s oblúčikovým vlysom. Nadstavané poschodie má fasádu členenú lizénovým rámom. Pôvodnú arkádu v nádvorí zamurovali. Pri vstupe do parku sa nachádza barokové súsošie sv. Anny s Pannou Máriou z 1769.
Súčasný stav:
Kaštieľ sa rekonštruoval, dnes však práce pravdepodobne stoja. Pohľad zvonku nehovorí o žiadnej zmene k lepšiemu, skôr naopak.
Pohľad na kaštieľ zo záhrady Pohľad na "rekonštruovanú" ľavú časť budovy


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,