Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Hronsek kaštieľ

bývalý vodný hrad, Géczyovský kaštieľ v Hronseku


Kraj: Banská Bystrica | Okres: Banská Bystrica | Obec: Hronsek

Stručný popis:
Opevnený goticko-renesančný kaštieľ v strede obce, výrazná dominanta obce.
História:
Stredoveký kaštieľ postavili Prokopovci a Soósovci asi v 15. storočí. Zúčastnili sa aj na jeho veľkolepej prestavbe 1576. Kaštieľ prešiel úpravami v priebehu 18. a 19. storočia, ktoré však neovplyvnili jeho vzhľad. Časti opevnenia odstránili až v 20-tych rokoch minulého storočia.
Interiér:
Kaštieľ má zachovanú dispozíciu sieňového typu a bohato zdobenú sieťovú klenbu so štukovými renesančnými obrazcami. Okrem toho sa zachovali aj goticko-renesančné detaily - krby, portály, okná, mreže...). Vo veľkej sieni neskorogotické a renesančné nástenné maľby.
Exteriér:
Bloková poschodová obdĺžniková stavba so zachovanými detailmi a členením fasády s datovaním 1576 v renesančnom okne. V suteréne sa zachovali štrbinové a kľúčové strieľne, pod omietkami sgrafitová výzdoba. Okolo objektu renesančné opevnenie s nárožnými hranolovými baštami, ktoré sú pospájané obranným múrom. Opevnenie bolo obohnané vodnou priekopou a prístupné padacím mostom. V opevnení je vstavanä budova pavlačového typu.
Súčasný stav:
V kaštieli boli v minulosti byty, využíval ho aj PÚ a v súčasnosti ho opravujú.


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,