Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Horné Lefantovce starší kaštieľKraj: [Všetky kraje] | Okres: -- | Obec: -

Stručný popis:
Renesančný kaštieľ s areálom na vyvýšenej terase nad obcou obklopený parkom, pôvodne hrad.
História:
Kaštieľ vznikol v roku 1618 prestavbou rodového sídla Elefántyovcov. Bol to pôvodne stredoveký hrad z 13. storočia, ktorý tvorila kruhová obytná veža. Hrad v čase gotiky rozširovali, prebudovávali a znova opevňovali. V období renesancie, na mieste časti starších budov a s použitím starších konštrukcií vznikla poschodová štvorkrídlová budova s ústredným nádvorím a nárožnými vežami. Pri barokových úpravách zbúrali jedno krídlo a vytvorili čestné nádvorie. Romantické úpravy fasád a založenie anglického parku spadá do prvej polovice 19. storočia. Komplexná pamiatková obnova kaštieľa sa uskutočnila v rokoch 1977-1983 podľa projektu M. Križana.
Interiér:
V podjazde nápisové tabule viažúce sa na renesančné úpravy. Vretenovité schodište s liatinovým zábradlím.
Exteriér:
Poschodová trojkrídlová budova so stredným rizalitom a nárožnými vežami. Pred vstupným portálom má predstavaný balkón. Okolo kaštieľa je park so zachovaným torzom archeologického nálezu opevnenia hradu. V dlažbe nádvoria sú vyznačené základy kruhovej veže, ktorá bola najstarším jadrom hradu.
Súčasný stav:
Kaštieľ slúžil ako kultúrno-spoločenské stredisko BPBA.


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,