Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Holumnica kaštieľ

Görgeyovský kaštieľ, kaštieľ v Holumnici


Kraj: Prešov | Okres: Kežmarok | Obec: Holumnica

Stručný popis:
Renesančný Görgeyovský kaštieľ v strede obce Holumnica, pri potoku.
História:
Renesančný kaštieľ postavila v obci jedna z rodín, ktoré ju ovládali. Postavili ho v 17. storočí a je možné že na staršom základe. Nevieme či to boli Berzeviczyovci, Ujházyovci alebo Görgeyovci, vieme však, že kaštieľ bol v 18., 19. a 20. storočí upravovaný. Ak máte nejaké informácie k histórii kaštieľa a hradu v Holumnici, budeme radi, ak sa o ne s nami podelíte.
Interiér:
Renesančné hrebienkové krížové klenby dosadajú v niektorých priestoroch na stredné stĺpy, inde sú renesančné drevené vyrezávané stropy. V objekte sa zachovali aj renesančné portály a zamurovaný krb.
Exteriér:
Dvojpodlažná budova blokového charakteru, postavená na obdĺžnikovom pôdoryse, s vystupujúcim rizalitom v strede priečelia. Na nárožiach vidno pod súčasnou omietkou renesančné sgrafitové kvádrovanie. V horných častiach nároží sa miestami zachovala plastická omietková bosáž, ktorá vznikla pri úprave objektu v 19. storočí. Pozdĺžne okná na prízemí majú zachované mreže. Na prvom poschodí rizalitu je veľké, polkruhovo ukončené okno, lemované v hornej tretine lomeným štukovým pásom. Podstrešná časť sa využívala na skladovanie, osvetľujú ju malé ležaté okná s pásovou šambránou na fasáde. Objekt je zastrešený valbovou strechou.
Súčasný stav:
Objekt sme navštívili 9/2002. Nachádzajú sa tu prevádzky drobných miestnych podnikateľov. Časť objektu je opustená a chátra. Plechová strecha bude potrebovať v blízkej dobe opravu.  
Prístup: ŽSR zást. Toporec 1km, SAD Holumnica. Objekt leží uprostred obce pri hlavnej ceste.
čelná stena a rizalit na pravej strane vstupná časť a prestavaná čelná stena celkový pohľad zozady - od potoka druhý rizalit na ľavej strane... ...s polkruhovým veľkým oknom


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,