Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Fintice kaštieľ

Desewffyovský kaštieľ Fintice


Kraj: Prešov | Okres: Prešov | Obec: Fintice

Stručný popis:
Renesančný štvorkrídlový kaštieľ z prvej polovice 17.storočia v strede obce Fintice.
História:
Kaštieľ postavili v prvej tretine 17. storočia, rozšírili ho a opravili v rokoch 1750-55, potom v 19. a 20. storočí. V súčasnosti je majetkom obce a jeho osud je nejasný.
Viac
Interiér:
V prízemí sú renesančné klenby, vo vstupnej sieni je schodište s valcovitým stĺpom na zábradlí. V chodbe, ktorá spája kaštieľ s kostolom, sú barokové klenby s bohatou štukovou ornamentikou.
Exteriér:
Kaštieľ mal v pôdoryse tvar písmena U, prístavbou severného dvorného krídla získal tvar nepravidelného písmena L. Obklopujú ho samostatné vstupné a hospodárske krídla, ktoré vytvárajú náznak opevnenia. Areál kaštieľa sprístupňuje kruhovo ukončená brána s reliéfmi putti na rohoch. Vybudovaním spojovacej chodby priamo z areálu kaštieľa ponad potok veľkým oblúkom, nad ktorým sú obytné priestory, vznikol zvláštny architektonický útvar spojenia panského sídla priamo s emporou kostola. Priečelie kaštieľa orientované na juh má na nárožiach hranolové rizality pripomínajúce veže. Fasádu členia pozdĺžne okná, iba na niekoľkých sa zachovali jednoduché šambrány. V prízemí je kamenný vstupný portál s ostením, girlandami a rímsou v supraporte. Strecha kaštieľa je manzardová, nad rizalitmi valbová.
Súčasný stav:
V rekonštruovaných objektoch kaštieľa (býv. koniareň) je Klub dôchodcov a iné spoločenské ustanovizne, kaštieľ bol v rekonštrukcii a momentálne sa s ním nič nedeje.


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,