Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Fiľakovo kaštieľ

Heroldov kaštieľ


Kraj: Banská Bystrica | Okres: Lučenec | Obec: Fiľakovo

Stručný popis:
Pôvodne barokový kaštieľ z 18. storočia priamo v meste Fiľakovo.
História:
Kaštieľ bol postavený koncom 18. storočia ako sídlo rodiny grófa Berchtolda, z Tirolska. Gróf bol majiteľom velkostatku v pri Fiľakove. Neskôr kaštieľ zmenil vlastníkov, patril rodinám Stephani a Herold. Po roku 1945 bol sídlom okresného úradu a bola v ňom umiestnená aj stavebná škola. Dnes v ňom sídli Gymnázium a kaštieľ sa nenachádza v ústrednom zozname pamiatok SR.
Interiér:
Na prízemí sú zachované barokové klenby a drevená vyrezávaná ornamentika.
Exteriér:
Pôvodný barokový charakter kaštieľa sa v dôsledku častých opráv čiastočne stratil a dnes pripomína mohutnú blokovú mestskú stavbu.
Súčasný stav:
V kaštieli sídli gymnázium a na požiadanie si môžete pozrieť aj jeho interiér.


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,