Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Dubnica nad Váhom kaštieľ

Illesházyovský kaštieľ Dubnica nad Váhom


Kraj: Trenčín | Okres: Ilava | Obec: Dubnica nad Váhom

Stručný popis:
Renesančno - barokový dvojtraktový kaštieľ z roku 1670 s priľahlým parkom, tvorí dominantu historickej zástavby mesta Dubnica nad Váhom.
História:
Kaštieľ vznikol pôvodne niekedy na prelome 16. a 17. storočia, prvý inventár pochádza z roku 1623. Gašpar Illésházy vybudoval v rokoch 1637-1642 opevnený renesančný kaštieľ aj so záhradou v podobe trojkrídlovej stavby v pravidelnom opevnení, s nárožnými vežami. V stavebných prácach sa pokračovalo celé 17. storočie, najmä v rokoch 1659 a 1676, keď znovu rozšírili pôdorys. Postupne do opevnenia pristavali ďalšie krídla, čím uzavreli nádvorie a vstup opevnili vežou. V tom čase mal kaštieľ aj otvorenú vnútornú arkádovú loggiu. V rokoch 1704-1708 poškodili kuruckí vojaci kaštieľ natoľko, že zbúrali aj časti konštrukcie a muriva. K veľkorysej barokovej prestavbe pristúpil Mikuláš Illésházy v rokoch 1719-1723. Po jeho smrti pokračoval v prácach Jozef Illésházy, ktorý tu zriadil aj novú barokovú kaplnku. Z tých čias pochádza aj arkáda okolo troch strán nádvoria, ktoré zároveň vydláždili. Zmenili výzor fasády a pred priečelie postavili sochu sv. Jána Nepomuckého. Okolo kaštieľa vznikal v druhej štvrtine 18. storočia francúzky park s pravidelne riešenou alejou, jazierkom, jaskyňami, zoologickou záhradou, vyhliadkovou vežou a bludiskom na vyvýšenine. V roku 1736 zriadili oranžériu, neskôr ďalší skleník na pestovanie ananásov a bažantnicu. Úpravy kaštieľa z roku 1790 rešpektovali jeho slohový charakter. Súčasne prestavali francúzky park na anglický a sprístupnili ho z kaštieľa dvojkrídlovým schodišťom nadväzujúcim na parter. V rokoch 1818-1820 kaštieľ rozšírili o bočné krídlo v nadväznosti na priečelie a zjednotili fasádu. V roku 1838 kúpil panstvo a kaštieľ barón J. Sina. Jeho dcéra dala (1876) park prebudovať na voľnokrajinársky, pričom ponechali existujúce prvky drobnej architektúry a doplnili ho o drevený altánok na spôsob čínskej pagody. Kaštieľ v 20. storočí viackrát zmenil majiteľa, čo sa nepriaznivo prejavilo na jeho stavebno-technickom stave.
Interiér:
Kaštieľ mal aj nákladné vnútorné vybavenie s bohatými štukovými klenbami a maliarskymi prácami. V slávnostnej sále bola alegória štyroch ročných období. Baroková knižnica obsahovala známy dubnický kódex, boli tu zbierky zbraní, trofejí, umeleckých predmetov a rodinné múzeum. V druhej tretine 18. storočia zariadenie kaplnky vymenili za rokokové.
Exteriér:
Poschodová štvorkrídlová budova s vybiehajúcim bočným obytným krídlom. Barokovo-klasicistická fasáda je rytmicky členená, nad vstupom je štvorhranná veža. Z troch strán nádvoria je arkáda, štvrté krídlo, smerujúce do parku, je jednotraktové a zo strany nádvoria malo iluzívne namaľovanú arkádu. V blízkosti kaštieľa je ďalšia poschodová budova, ktorú miestne nazývajú kaštieľom; je súčasťou niekdajšieho renesančného areálu dubnického kaštieľa.
Súčasný stav:
Kaštieľ sa už niekoľko rokov rekonštruuje. Pri výskumných prácach zistili arkádu v západnom krídle, je pozostatkom renesančnej otvorenej loggie. Kaplnka má rokokové vnútorné zariadenie.


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,