Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Dolná Strehová kaštieľ

kaštieľ v Dolnej Strehovej, maď. Alsósztregova,


Kraj: Banská Bystrica | Okres: Veľký Krtíš | Obec: Dolná Strehová

Stručný popis:
Klasicistický kaštieľ z druhej polovice 18.storočia, trojtraktový v tvare U, s priľahlým parkom v obci Dolná Strehová.
História:
Madáchovci sa usadili v Dolnej Strehovej okolo roku 1430. Genealogické zdroje evidujú rodinu od roku 1238 v okolí Veľkého Krtíša a Zvolena. Kaštieľ s nárožnými vežami postavili pravdepodobne ešte v renesancii. Pôvodný kaštieľ rodiny Madáchovcov vyhorel v roku 1717, a obnovená budova sa v roku 1758 stala znovu obeťou plameňov. Rodinné sídlo obnovili znovu v roku 1777, ale už v rokokovo-klasicistickom slohu. Hranolovité veže však poukazujú na starší vzhľad kaštieľa. Pri kaštieli vybudovali park. Pamätník I. Madácha nad jeho hrobkou je od A. Rigeleho z roku 1934.
Interiér:
Dvojtraktová trojkrídlová dispozícia, v miestnostiach kláštorné klenby na fabiónoch. Rokokovo-luisézne kachle z čias stavby kaštieľa.
Exteriér:
Prízemná trojkrídlová budova charakteristická nárožnými, koso postavenými vežami, vysunutými z pôdorysu. Okná zdôrazňujú trojuholníkové rímsy, veže sú helmové a strechy zalomené. Na rizalite rokokovo-luisézna ornamentika a aliančný erb. Slávnostná sála je prepojená schodíkmi s niekdajším parkom.
Súčasný stav:
V objekte kaštieľa je Madáchova pamätná izba (maďarský básnik) a Vlastivedné múzeum (zal. 1964), dokumentujúce vývin spoločnosti v okrese Veľký Krtíš. Od roku 1986 sa objekt opravoval, takže múzejné expozície neboli prístupné verejnosti.


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,