Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Diviacka Nová Ves st. kaštieľ

Starší kaštieľ Diviacka Nová Ves


Kraj: Trenčín | Okres: Prievidza | Obec: Diviacka Nová Ves

Stručný popis:
Renesančný kaštieľ obdĺžnikového pôdodrysu so starším, ešte gotickým jadrom v obci Diviacka Nová Ves.
História:
Pôvodne tu Diviackovci postavili v rokoch 1380-1401 opevnenú gotickú pevnôstku - hrádok, doloženú začiatkom 15 storočia, ktorá tvorí jadro dnešného kaštieľa. Od 16. storočia patrila pevnôstka Rudnayovcom. Gotický objekt v roku 1586 rozšírili a postupne prebudovávali na renesančný štvorkrídlový kaštieľ s ústredným nádvorím, ktorý prešiel viacerými čiastkovými úpravami v 17. a 18. storočí. V roku 1808 napadla a dobyla kaštieľ barónka Splényiová-Ujfalussyová (z rodu Diviackovcov), ktorá z pomsty za prehratý majetkový spor s Rudnayovcami zorganizovala sedliacku vzburu, získajúc si sľubmi a pálenkou do 500 poddaných. V roku 1886 kaštieľ Rudnayovci predali a bol tu zriadený liehovar. Pamiatková úprava sa uskutočnila v 70-tych rokoch minulého storočia podľa projektu arch. J. Šefčíka.
Interiér:
Gotická pevnôstka má zachované pôvodné klenby a krby. Renesančné miestnosti majú sieťové hrebienkové klenby a krížové klenby so štukovými geometrickými a rastlinnými ornamentmi. Zachovalo sa veľa renesančných architektonických detailov. Honosná miestnosť na poschodí má neskorobarokový, bohato riešený štukový interiér s akantovou a rastlinnou ornamentikou.
Exteriér:
Nepravidelný štvorkrídlový pôdorys kaštieľa vznikol postupným rozširovaním a prestavbami budov okolo pôvodného gotického jadra, ktoré sa zachovalo v podobe blokovej poschodovej opevnenej vežovej stavby s nárožným kvádrovaním na fasádach. Na prístavbách sa zachovali renesančné sgrafitá; listové sgrafito niekdajšieho komína je datované 1586. Nárožná stavba pri vstupe mala tri malé okrúhle bašty, ktoré spĺňali funkciu oporných pilierov z čias romantických úprav. Kamenný renesančný vstupný portál mal padací most. Pri barokových úpravách okolo polovice 18. storočia zjednotili budovy nádvoria arkádou.
Súčasný stav:
Kaštieľ slúži kultúrno-spoločenským účelom obce.


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

Vďaka

Ani som nevedel, že je tu kaštieľ. Teším sa na ďalšie príspevky na tejto skvelej stránke.

There is an article at

There is an article at makemoneywithsixplus.com that gives great insight to foundational elements when it comes to being able to successfully make money on the internet. There is an article at makemoneywithsixplus.com that gives great insight to foundational elements when it comes to being able to successfully make money on the internet. There is an article at makemoneywithsixplus.com that gives great insight to foundational elements when it comes to being able to successfully make money on the internet. There is an article at makemoneywithsixplus.com that gives great insight to foundational elements when it comes to being able to successfully make money on the internet. There is an article at makemoneywithsixplus.com that gives great insight to foundational elements when it comes to being able to successfully make money on the internet.
pass4sure mb3-861 \ pass4sure 98-363 \ pass4sure 70-523 \ pass4sure 70-656 \ pass4sure 70-669 \ pass4sure mb7-840 \ pass4sure 70-445 \ pass4sure 70-241 \ pass4sure mos-p2k \ pass4sure mb7-515 \ pass4sure 70-693 \ pass4sure mb6-819 \ pass4sure 74-924 \ pass4sure 70-631 \pass4sure 70-565 \ pass 4 sure

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,