Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Diviacka Nová Ves ml. kaštieľ

Mačací zámok, mladší kaštieľ


Kraj: Trenčín | Okres: Prievidza | Obec: Diviacka Nová Ves

Stručný popis:
Pôvodný neskororenesančný kaštieľ v tvare U, situovaný v blízkosti starého kaštieľa. Leží na miernej vyvýšenine v obci Diviacka Nová Ves a prestavbami stratil svoj pôvodný charakter.
História:
Kaštieľ postavili Ujfalussyovci (Diviackovci) v roku 1685. V druhej polovici 18. storočia bol poškodený a znížený. V druhej polovici 19. storočia zrušili poschodie a objekt dostal novú sedlovú strechu.
Interiér:
V kaštieli sa zachovali renesančné lunetové a krížové klenby.
Exteriér:
Bloková prízemná budova s dvoma nárožnými hranolovými vežami. Na prestavanej fasáde sa zachovala rímsa a časti niekdajšieho vstupného neskororenesančného portálu datovaného 1685.
Súčasný stav:
V kaštieli sú dnes byty.


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,