Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Demjata Ámosov kaštieľ

Ámosov kaštieľ


Kraj: Prešov | Okres: Prešov | Obec: Demjata

Stručný popis:
Renesančný štvorkrídlový kaštieľ z druhej polovice 16. storčia sa nachádza spolu s parkom uprostred obce Demjata.
História:
Kaštieľ postavili v rokoch 1640-42 s použitím častí staršieho neskorogotického objektu. Barokovo ho upravili v rokoch 1752-54. V rokoch 1959-60 sa vykonali údržbárske práce a po roku 1980 ho zrekonštruovali.
Interiér:
Na prízemí sú renesančné krížové klenby alebo valené s lunetami, vo vstupnej chodbe a v arkádach sú klenby pruské. Na poschodí sú české placky, pruské klenby alebo rovné stropy. V slávnostnej sále poschodia je na strope jednoduchá historizujúca nástenná maľba s rastlinnými motívmi a kartušami.
Exteriér:
Dvojpodlažný štvorkrídlový poschodový kaštieľ s ústredným dvorom má v západanej časti starší neskorogotický objekt s nárožnou hranolovou vežou, so zachovaným gotickým okienkom so skosenou hranou. Vstupné päťosové priečelie má ústredne situovanú niku, lemovanú po stranách pilastrami s volútami a rímskymi hlavicami, na ktoré dosadajú ďalšie volúty segmentovej rímsy. Do niky je vložený barokový portál, v klenáku s letopočtom 1754. K portálu vedie voľné kamenné schodište. V poschodí na okrajoch fasády sú barokovo upravené pôvodné renesančné arkiere na kamenných konzolách. Nad portálom je okno v nike s barokovou rímsou. Priečelie ukončuje horizontálny rad strieľní a zuborez. Pôvodný objekt ukončovala štítková oblúčiková renesančná atika, dva štítky sa zachovali v rohu nádvornej fasády. Ostatné fasády sú jednoduché. Z renesančných architektonických detailov možno spomenúť niekoľko okien, renesančné rímsy, portál vo dvore a zvyšky sgrafitovej výzdoby, zachovanej na severozápadných a juhovýchodných nároží pod omietkou. Vo dvore na jednom z krídel sú otvorené arkády, ostatné arkády zamurovali.
Súčasný stav:
Kaštieľ po obnove slúži kultúrno-spoločenským účelom.


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,