Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Budkovce kaštieľ

Buttkayovský kaštieľ


Kraj: Košice | Okres: Michalovce | Obec: Budkovce

Stručný popis:
Renesančný, tkzv. Buttkayovský kaštieľ z roku 1617 nepravidelného pôdorysu v strede obce Budkovce na malom námestí.
História:
Miestni zemepáni Buttkayovci dostali v roku 1489 povolenie postaviť si nový hrádok. Nepredpokladáme však, že bol v katastri obce Budkovce. Dnešný renesančný kaštieľ postavili v roku 1617, upravovali ho v 18. a 19. storočí.
Interiér:
Renesančné valené klenby s lunetami, drevené trámové stropy alebo barokové české placky. Na niektorých klenbách je štuková ornamentika.
Exteriér:
Prízemná stavba s pozdĺžnym pôdorysom a s poschodovými hranolovými vežami na nároží. V strede vstupného priečelia je predstavaný portikus s otvorenými arkádami, spočívajúcimi na polygonálnych pilieroch. Na priečelí členenom jednoduchými pozdĺžnymi oknami, riešenými ako hladké výrezy v stene, je kamenný erb s letopočtom, datujúcim stavbu - 1617. Strecha nad hlavným objektom je valbová, nad vežami stanová.
Súčasný stav:
V kaštieli je dnes zdravotné stredisko a lekáreň.


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,