Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Bratislava kaštieľ Lieskovec

Podunajské Biskupice, Vadász kastély, Lusthaus


Kraj: Bratislava | Okres: Bratislava II. | Obec: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice

Stručný popis:
Neskorobarokový kaštieľ Lieskovec z druhej polovice 18. storočia v Podunajských Biskupiciach.
História:
Celý komplex lesov pri Podunajských Biskupiciach členili pravouhlé prieseky a na okraji lesa stála aj horáreň. Okolo roku 1780 dal pri nej arcibiskup Jozef Bathyáni postaviť jednoposchodový letný kaštieľ, v ktorom sa príležitostne zdržiaval počas svojho pobytu v Biskupiciach. Kaštieľ, pôvodne postavený ako barokový, v 19. a 20. storočí prestavovali na nemocnicu.
Interiér:
Niekoľko miestností s pruskými klenbami, zachovalo sa aj pôvodné zábradlie schodišťa a empírový reliéf s troma hlavami.
Exteriér:
Dvojpodlažná budova s osemosou fasádou. Na prízemí je členená oknami s pásovou šambránou, nad ktorými je štukový ornament a polkruhová nadokenná rímsa.
Súčasný stav:
Naposledy sa kaštieľ využíval ako sklad a chátra.


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,