Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Betliar kaštieľ

Betliarsky kaštieľ


Kraj: Košice | Okres: Rožňava | Obec: Betliar

Stručný popis:
Poľovnícky kaštieľ, typické vidiecke šľachtické sídlo nesúce znaky stavebného vývoja rôznych období, od čias neskorej gotiky až po romantizmus. Stojí v rozsiahlom anglickom parku.
História:
Najstaršia časť kaštieľa, zachovaná v dnešných konštrukciách, pochádza z 15. storočia. Išlo o gotický hrádok tvoriaci centrum usadlosti. Neskororenesančná prestavba, ktorá je čitateľná v dispozícii kaštieľa, spadá do 40-tych rokov 17. stor. V tom období prestavali kaštieľ na blokovú stavbu s koso postavenými nárožnými vežami, z ktorých dve zanikli pri rozšírení pôdorysu v 18. a 19. storočí. Najstaršie písomné správy spomínajú Štefana Andrášiho, ktorý prestaval obytnú budovu zač. 18. storočia. Súdiac z neskoršej barokovo-klasicistickej úpravy z konca 18. stor. išlo o skromnú, nenáročnú stavbu, ktorú 1792-1795 nákladne upravili a rozšírili. V tom čase vybudovali aj park. Koncom 18. stor. za Leopolda Andrášiho vybudovali chodbu v podobe kvapľovej jaskyne, ktorou sa z parku vchádzalo do vstupných reprezentačných priestorov. Z výrazných barokovo-klasicistických úprav treba spomenúť predovšetkým založenie knižnice a zriadenie siene s galériou obrazov dôstojníkov Nádašdyho pluku. Politicky aktívna rodina Andrášiovcov, ktorej členovia sa sústreďovali na kráľovskom dvore a zastávali najvyššie politické miesta v krajine, prestavali v 80-tych rokoch 19. stor. kaštieľ na poľovnícke sídlo, ktoré navštevovali hostia z aristokratických a veľkopodnikateľských kruhov. Prestavba sa sústredila predovšetkým na vytvorenie pohodlných hosťovských izieb a na rekonštrukciu spoločenských priestorov, najmä na hudobný salón, jedáleň, herňu, poľovnícky salón, knižnicu. Vtedy vybudovali aj veľkú vstupnú halu s dreveným kazetovým stropom, zachovanú dodnes v pôvodnom duchu.
Interiér:
Vnútorné zariadenie sústreďuje vzácne kusy historického nábytku z rozličných slohových období, obrazy popredných uhorských a európskych maliarov, trofeje, zbrane, pozoruhodnosti z exotických krajín.
Exteriér:
Dvojposchodová budova so štyrmi nárožnými vežami. Čelná južná fasáda má plochý rizalit. Všetky fasády členia polkruhové okná, na dvoch z nich sú v strede malé balkóny s mrežou.
Pôdorys kaštieľa s popisom Pôdorys prízemia
Súčasný stav:
Kaštieľ je od roku 1949 sprístupnený verejnosti ako múzeum bytovej kultúry. Expozície v pôvodných interiéroch pozostávajú predovšetkým z dobového bytového zariadenia (nábytok, najmä anglický empír z prvej pol. 19. stor., ale aj viedenský klasicistický nábytok z druhej pol. 18. stor. a i.), ako aj bytových doplnkov (lustre, zrkadlá) a obrazov. Nábytok domáceho pôvodu, najmä zo Spiša, Šariša a Gemera, predstavujú niektoré mimoriadne vzácne exponáty (napr. neskorogotický stôl z konca 15. storočia, renesančná intarzovaná truhlica zo l6.stor., vyrezávaná polychrómovaná svadobná truhlica z prvej pol. 17. stor. a i.). Upúta aj zbierka obrazov (portréty a krajinomaľby) domácej i svetovej proveniencie, úžitkového umenia (keramika, sklo, strieborné predmety), zbierka hodín, historická knižnica z konca 18. stor. (asi 20 000 zväzkov), cenná zbierka zbraní (od stredoveku po 19. stor.), domáce i zahraničné poľovnícke trofeje, ako aj exotické exponáty z Afriky a Ázie (ako doklady súkromného zberateľského úsilia pôvodných majiteľov kaštieľa). Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,