Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Bernolákovo kaštieľ

Eszterházyovský kaštieľ, Čeklís kaštieľ


Kraj: Bratislava | Okres: Senec | Obec: Bernolákovo

Stručný popis:
Chátrajúci barokový kaštieľ v parku. V priamom susedstve s golfovým ihriskom Bernolákovo.
História:
V rokoch 1714-1722 postavili Esterházzovci v obci jeden z prvých kaštieľov, ktorý naštartoval na západnom Slovensku po skončení tureckých vojen a protihabsburských povstaní nový stavebný ruch. Vzhľadom na to, že kaštieľ sa prakticky zachoval po menších úpravách(v pol.18.st. J.Fellner),možno o jeho architektonickej hodnote hovoriť na základe jeho dnešného výzoru, hoci bol dvakrát vážnejšie poškodený, najskôr v roku 1911 požiarom a v roku 1945 vojnovými udalosťami, podarilo sa ho opraviť. Je preto škoda, že objekt nie je v takom stave, ako by si zaslúžil.
Interiér:

Vnútorné fasády krídel uzavierajúcich cour d´honneur sú spestrené bohatou dekoratívnou výplňou okolo okien, vchody a okná zas kovanými mrežami. Tie sú aj v oboch bránach (vonkajšej do dvora a pred kaštieľom) mimoriadne peknými ukážkami kováčskeho remesla. V interiéri kaštieľa niet pôvodného zariadenia. Miestnosti na prízemí majú valené klenby s lunetami alebo krížové klenby.

Exteriér:
Táto poschodová trojkrídlová budova, ktorá predstavuje jeden z typov barokových kaštieľov v pôdoryse písmena U s čestným nádvorím, má pri svojom vzniku meno veľkého rakúskeho barokového architekta J.B.Fischera z Erlachu. Kaštieľ má pohľadove dve rozdielne podoby. Pravidelnejšie priečelie tvorí strana obrátená do parku s jedenástimi okennými osami. V strede ju prerušuje mierne vystupujúci a prevýšený rizalit s pilastrami ukončenými vo vrcholku korintskými hlavicami, zatiaľ čo bočné pilastre majú iónske hlavice. Nad oknami stredného rizalitu sú malé oválne okienka a v strede prízemia je vstupný portál do parku. Oveľa pestrejšie a členitejšie je vnútorné priečelie, ktoré uzavierajú obe bočné krídla a prízemné vstupné krídlo s terasou do tvaru spomínaného čestného nádvoria. Výtvarná hodnota tohto priečelia sa sústredila na značne vystupujúci rizalit, ktorý vertikálne rozčleňujú v celej výške štyri polstĺpy s korintskými hlavicami. Priečelie nad rímsou ukončuje balustráda. Stred tejto časti zdôrazňuje prevýšená oválna veža s kupolou, postavená nad vnútorným priestorom slávnostnej sály prístupnej dvojramenným schodišťom. Súmernú osovosť stavby zdôrazňujú dve veže v priečelí bočných krídel, ktoré prevyšujú manzardovú strechu s vikiermi na všetkých troch krídlach.
Súčasný stav:

V súčasnosti je kaštieľ prenajatý súkromnej firme, ktorá spravuje aj okolité golfové ihrisko. Kaštieľ chátra.Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

Nice work! It looks that you

Nice work! It looks that you are highly expert blogger. Your post is an excellent example of why I keep coming back after my 350-029 and HP0-S27 to read your excellent quality content that is forever updated. That was exactly 646-364 and 642-374 what I needed to read today.

This is an informative site.

This is an informative site. I would like to surf it all for taking into consideration mcse 70-293 and its associated statements. Because mcts 70-516 is very illustrious and in command now a days. So I am incisive for high-quality information about testkings and mcse 70-291 at every site. And I should get fine resource soon.


Thank you for sharing this valuable information. Right now I'm busy with my work for mcts 70-681 and ccnp voice 642-437 exam and then I'm planning to go to Canada for my final project of ccnp security 642-627 and linux+ LX0-101. That's why these days I'm too busy with my documents and can not afford to search for these same things. Keep sharing...


mcitp 70-663 | mcse 70-294 | ccnp voice 642-447 | ccnp security 642-647

Every day, or so it seems,

Every day, or so it seems, new research shows that some aspect of lifestyle - physical activity, diet, alcohol consumption, and so on - affects health and longevity. Physical fitness is good bodily health, and is the result of regular exercise, proper diet and nutrition, and proper rest for physical recovery. The field of nutrition also studies foods and dietary supplements that improve performance, promote health, and cure or prevent disease, such as fibrous foods to reduce the risk of colon cancer, or supplements with vitamin C to strengthen teeth and gums and to improve the immune system. When exercising, it becomes even more important to have a good diet to ensure that the body has the correct ratio of macronutrients whilst providing ample micronutrients; this is to aid the body in the recovery process following strenuous exercise.
__________________________________________________________

Pass4sure 650-575| Pass4sure HP0-S29| Pass4sure HP0-Y30| 000-105| Pass4sure 000-977| Pass4sure COG-112

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,