Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Zborov hrad

Zborovský hrad, Makovica, 1347 Makuicha, 1355 Makavicha, 1364 castrum Macauycha, 1367 castrum de Makovicza, 1415 Makauicha


Kraj: Prešov | Okres: Bardejov | Obec: Zborov

Stručný popis:
Zrúcanina hradu nazývaného aj Makovica, leží na zalesnenom kopci južne od obce Zborov.
História:
Hrad postavili na mieste starého hradiska pravdepodobne v 13., alebo začiatkom 14.storočia na ochranu uhorsko-poľskej cesty. Kastelán hradu, palatín Filip Drugeth, sa spomína v roku 1325. V rokoch 1364 - 1470 bol hrad majetkom Cudarovcov, po ich vymretí daroval kráľ Matej panstvo Rozgonyiovcom, ktorí tu sídlili až do roku 1512. Po nich prešlo panstvo do vlastníctva Tárczayovcom, ktorým prináležalo do roku 1548. Ďalší nový vlastníci Serédyovci, ktorým hrad patril v rokoch 1548 až 1601, vykonali na objektoch rozsiahle stavebné práce, aby hrad vyhovoval novým fortifikačným požiadavkám, súvisiacim s obranou krajinypred Turkami. V roku 1601 hrad i panstvo kúpili Rákócziovci. V období stavovských povstaní ho napadlo cisárske vojsko a v roku 1684 ho zbúralo. Jeho ruiny ešte ťažko poškodili boje v roku 1914 medzi ruským a rakúsko-uhorským vojskom.
Exteriér:

Ústrednou časťou hradu je mohutný donžon, ku ktorému patril palác, kaplnka a ďalšie budovy, obklopené nepravidelnou hradbou opevnenia s polkruhovými baštami. Ďalšie veľké nádvorie, ktoré obopína jadro hradu, je prístupné z juhu, kde stála brána s padacím mostom, chránená vežou. Z vnútornej strany opevnenia boli obytné a hospodárske budovy. Zvonku múr zosilňovali bašty. 

Súčasný stav:
Z rozsiahleho, pôvodne stredovekého, renesančne prestaveného hradu sa zachovali múry, niektoré len v základoch. Iné sa zachovali do značnej výšky, miestami so zachovanými strieľňami, nárožným kvádrovaním, otvormi okien a dvier. Na niektorých múroch je renesančná omietka s jednoduchou sgrafitovou ornamentikou.
Foto - Peter Horanský Foto - Peter Horanský Foto - Peter Horanský Foto - Peter Horanský
Foto - Peter Horanský Foto - Peter Horanský Foto - Peter Horanský Foto - Peter Horanský


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

Záchrana zborovského hradu

Myslíte si, že je možné tento hrad zachrániť. Na mojej poslednej návšteve vyzeral dobre. Je na ňom badať nejaké úpravy, ktoré boli urobené za socializmu. Nájde sa tu niekto, kto je z jeho blízkeho okolia a mal by záujem vytvoriť obč. združenie na jeho záchranu. Myslím si, že by jeho oprava mohla byť dobrým prínosom do bardejovského cestovného ruchu. Okrem pekného mesta môžu turisti navštíviť aj tento pekný hrad, ktorý je svojou rozlohou 3-najväčší na Slovensku.

  Good health is harder to

Good health is harder to define than bad health (which can be equated with the presence of disease), because it must convey a concept more positive than mere absence of disease, and there is a variable area between health and disease. Health is clearly a complex, multidimensional concept. Health is, ultimately, poorly defined and difficult to measure, despite impressive efforts by epidemiologists, vital statisticians, social scientists and political economists. Each individual's health is shaped by many factors, including medical care, social circumstances, and behavioral choices.
______________________________________________

Pass4sure PMI-002| Pass4sure 1z0-055| Pass4sure 1z0-047| Pass4sure 1z0-043| Pass4sure 1z0-040| Pass4sure CISM| Pass4sure LOT-959| Pass4sure LOT-832

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,