Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Žarnovica - bývalý hradKraj: Banská Bystrica | Okres: Žarnovica | Obec: Žarnovica

Stručný popis:
Bývalý hrad, dnes zmodernizovaná bloková hranolová stavba na vyvýšenine v centre mesta. Obyvatľmi nazývaná aj kaštieľ., Žarnovica
História:
Gotický hrad postavili v 15.storočí Dóczyovci. Vznikol na obranu mýta a kontrolu obchodnej cesty, ktorú majitelia zneužívali aj vo svoj prospech. Neskorogotický hradný palác stál v samostatnom opevnení, v 16. a 17. storočí so zosilnenou protitureckou obranou. Začiatkom 20.storočia opevnenie zbúrali a jadro hradu prestavali na kancelárie.
Interiér:
Miestnosti s upravenými rovnými stropmi.
Exteriér:
Mohutná hranolová stavba s modernistickou fasádou z čias okolo prvej svetovej vojny, členenou kordónovými rímsami. Pred kaštieľom terasové múry s opornými piliermi.
Súčasný stav:
Budova slúžila administratívnym účelom a v súčasnosti je v súkromných rukách. Chystá sa jej rekonštrukcia


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,