Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Uhrovec hrad

Uhrovský hrad, Uhrovecký hrad, 1293 c.Vgrog, 1297 Vgroch, 1352 Wgrowg, 1446 Vhurocz, Ugróc, Zayugróc, Zaypodhrágy, Zayváralja


Kraj: Trenčín | Okres: Bánovce nad Bebravou | Obec: Uhrovské Podhradie

Stručný popis:
Pomerne zachovalé zrúcaniny hradu vypínajúce sa vo výške 591 mnm, na bočnom hrebeni Nitrických vrchov, neďaleko obce Uhrovské podhradie.
História:
Neskororománsky hrad vznikol pravdepodobne medzi rokmi 1251 až 1293. Možno predpokladať, že na stavebnom vývoji hradu sa podieľal Matúš Čák, ktorý ho v r.1295 prevzal od Petra, syna Bašu. V r.1389 daroval hrad a rozľahlé majetky cisár Žigmund Stiborovi zo Stiboríc, najbohatšiemu magnátovi západného Slovenska, ktorý hrad rozšíril. V 15. a 16. storočí sa viedli o hrad majetkoprávne spory a často menil majiteľov, až napokon pripadol Zayovcom. Pre hrad začalo obdobie hospodárskej aktivity, čo sa opäť prejavilo na stavebných úpravách hradu. V období renesancie stál hrad bokom od centier veľkých bojových akcií. Vyhli sa mu turecké výboje, aj vnútorné nepokoje, ktoré ťažko postihli okolité teritórium. Zayovci sústredili svoj život do pohodlného, monumentálne upraveného kaštieľa v Uhrovci a na hrade udržiavali iba strážne a hospodárske objekty. Hrad postupne pustol a menil sa na ruinu.


Viac
Interiér:

Z interiéru hradu dominuje na fotografiách interiér kaplnky, niet divu, ide o jednu z najzachovlejších románskych hradných kaplniek v Uhorsku. ďalej Vás asi zaujme obytný interiér hradu, kde bývajú aj mladý nadšenci počas záchraných prác na hrade (preto ruksak). Posledné dva zábery sú na impozantnú vstupnú časť do hradu - ponad šijovú priekopu mostom popod SZ baštu a potom padacím mostom do vstupnej brány.

Čelo rens. paláca zvnútra Interiér renes. paláca Pivnice renes. paláca Piliere mosta nad priekopou
Kaplnka - apsida Kaplnka - empora  Interiér románskej veže Vstup do hradu

Veľmi pekne sú zachovalé kamenné profilované okná v konštrukciách palácov, portály, časti klenieb, bašty opevnenia a miestami aj pôvodné povrchy a omietky budov.

Zachvaný strop nad oknom Detail okna paláca Ružová omietka v pivničných priestoroch Gotický výklenok v kaplnke s ozdobnou kresbou
Renesančné okno v renesančnom okne Detail interiérovej rímsy paláca Okno do nádvoria na renesančnom paláci Sekundárne zamurované okno na SZ delovej bašte
Exteriér:
Najstaršie hradné stavby sa sústredili okolo trojuholníkového nádvoria na vybiehajúcom skalnom ostrohu. Nádvorie bolo sprístupnené bránou, ktorú chránila veža. K mohutnému románskemu palácu, ktorý dominoval priestoru, pristavili hradnú kaplnku a vysunuli ju na okraj strmého brala. Opevnenie, ako aj základnú románsku dispozíciu nezotrel ani ďaľší čulý stavebný ruch v nasledovných storočiach. V 14.storočí postavil Stibor na severozápadnej strane nádvoria nový gotický palác. Ďaľší majitelia Zayovci posilnili v 16.storočí dolné nádvorie dvojicou okrúhlych nárožných bášt, čím ho premenili na predhradie, ktoré sa stalo ťažiskom obrany. Nachádzali sa tu aj hospodárske budovy hradu. Sem ústil aj prístupový most na pilieroch, vedúci nad terénnou priehlbňou, využitou na obranu. 


Súčasný stav:
Vďaka odľahlosti hradu od komunikácií a tým aj od stredovekých ťažení a nepokojov sa zachovala kompaktná ruina s peknými ukážkami vzájomného prerastania jednotlivých slohových období. Zo stavieb vyniká románska kaplnka s apsidou a masívnou zemepanskou tribúnou a renesančný palác.  
Celkový pohľad Okolie hradu Horné nádvorie Budova kaplnky
Dolné nádvorie  Hospodárska budova Vstup a SZ bašta Stopy po zrubovej stavbe
Renesančný palác Vstupná brána horného hr. Čelo renes. paláca Horný hrad z J
Palác dolného hradu SZ bašta z nádvoria Interiér renes. paláca Renes. palác Z časť

V súčasnosti hrad udržuje Nadácia na ochranu kultúrneho dedičstva pod vedením Petra Horanského a prispieva tak k záchrane hradu. Na hrade sa konajú nutné práce, ktoré zabránia ďaľšej deštrukcii hradu. Ak máte záujem prispieť k záchrane hradu, môžete sa zúčastniť záchranných prác pod vedením Nadácie pre záchranu kultúrneho dedičstva.Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

Článok v NČ - nič nové, len 3 foto

http://www.bleskovky.sk/cl/10/139968/Cachtice-chcu-kupit-Uhrovec-opravuju

Amazing and interesting

Amazing and interesting information I love this värdera bostad .

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,