Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Súľov hrad

Súľovský hrad, Súľov-Hradná, Rohach 1470, Roháč


Kraj: Žilina | Okres: Bytča | Obec: Súľov

Stručný popis:
Zvyšky murív hradu, vtesnané do bralných škár v Súľovských skalách, vysoko nad miestnou časťou Súľov, ležiacou pri ceste z Bytče do Hradnej.
História:
Hrad Súľov postavili pravdepodobne začiatkom 15.storočia ako jeden z najmladších hradov na Považí. Spomína sa pomerne neskoro, až v roku 1470, keď kráľ Matej Korvín dovoľuje aby sa z hrádku Roháč stal hrad. Z uvedeného vyplýva, že už pred rokom 1470 bolo na tomto mieste opevnené miesto, ktoré slúžilo k pozorovaniu a stráženiu okolia. Prvá prestavba sa dokončila práve v spomínanom roku 1470 a mohli ju ovplyvňovať taliansky stavitelia. V roku 1550 ho zničil požiar. Následná oprava sledovala zachovanie charakteru a rozsahu hradu i jeho konštrukcií, pretože terén nedovoľoval hrad rozširovať a budovať prístavby. Neskoršie opravy a úpravy sa uskutočnili za Kataríny Bošániovej, avšak v roku 1703 vyjadruje Žigmund Sirmiensis - Súľovský rozhorčenie nad stavom budov hradu. Ešte v roku 1730 sa na hrade zdržiavalo vojsko a hrad ako tak plnil funkciu. Nutná oprava hradu sa kôli nezhodám členov rodu Sirmiensis nekonala, snáď aj preto, že obývali pohodlné kaštiele v obci. V roku 1739 sa ešte jednému z členov rodu určuje bývanie a kuchyňa na hrade a v areáli má bývať aj strážnik a hájnik v jednej osobe. Neskôr (1752-1759) si členovia rodu odniesli svoje podiely majetku - ostalo len najnutnejšie zariadenie a na hrade tak odvtedy nikto nebýval. Stráženie hradu prestalo v roku 1780 a o hrad sa viac nikto nestaral. Zemetrasenie v roku 1858 (Súpis pamiatok uvádza nesprávne 1763 - Komárno) objekt tažko poškodilo, odvtedy už nebol opravený a postupne chátral. Medzitým ešte hrad vyhorel a dnes z neho zostali len fragmenty muriva nalepené na skalách
 
akvarel J.Fischera z roku 1881 - najstaršia zachovalá podoba hradu prvá písomná zmienka o hrade z roku 1470 fotografia zo 60tych rokov minulého storočia
Interiér:
Dnešný interiér hradu prakticky neexistuje, ak nerátame priestor vytesaný do skaly a jedinú klenbu na hrade (viď foto). Zachoval sa nám však popis interiéru hradu z 8.3.1752, ktorý vznikol pri príležitosti delenia majetku pre dedičov.
Viac
Exteriér:

Hrad bol postavený medzi troma mohutnými skalnými útvarmi. Na ruine možno ešte rozoznať, ako sa základy hradného objektu prispôsobovali terénu. Hradný areál sa skladal z horného a dolného hradu, pričom vzdialenosť medzi týmito dvoma častami hradu možno odhadnút' na 25 metrov, výškový rozdiel od úrovne dolného hradu k podlažiu prvého poschodia horného hradu je 14 metrov. Výška ruiny je zhruba 18 metrov. Dolný hrad tvorila obranná vstupná bašta s rozmermi 5x10 metrov s viacerými podlažiami. Prízemná miestnosť so štyrmi oknami, ktoré sú jasne viditeľné, mala asi osem strieľní. Hrúbka múrov 80-120 cm. Do horného hradu sa dalo vstúpit' cez veľmi úzky otvor v skale, široký sotva pre jednu osobu a navyše chránený ešte padacím mostíkom. Pravdepodobne 18 miestností horného hradu malo klenby, múry hrubé 80-100 cm. Výškový rozdiel spájalo strmo stúpajúce schodište, vysekané v skalnom podloží. V hornom hrade je do skaly vytesaná cisterna na dažďovú vodu, s rozmermi 80x150 cm, dnes zasypaná odpadom a kamennými sutinami. Na najvyššom bode horného hradu stála pozorovateľňa s výborným výhľadom na okolie.

pôdorys hradu popis pôdorysu
Súčasný stav:
Zo stavieb sa zachovali základy budov a stopy po trámoch a kotveniach klenby vysekané v skale a nepatrné zvyšky múrov s otvormi po oknách. V dolnom hrade je zachovalá časť paláca s rozhľadnou plošinou na jeho opornej skale, badateľný je aj vstup do hradu so strieľňou v skale a prekopaná skalná tiesňava pred vstupom do horného hradu. V hornom hrade je v strednom paláci klenba a stopy po kamenom schodišti, skalný pylón ktorý nesie stopy po schodišti a pri ktorom sa dierou v murive a železným rebríkom vchádza do najvyšie položenej časti hradu so stopami po cisterne a rozhľadnej veži.

celkový pohľad na skaly

výrez - hrad v strede fotografie

vstupná brána

dolný a horný hrad nad sebou

z nádvoria smerom na vstupnú bránu

umelo prekopaný skalný prechod severná časť dolného hradu palác na severozápade z nádvoria detail paláca - interiér pohľad na palác zo západu
hlavný skalný masív hradu zo severu  vstup do hradu s treťou bránou pohľad z horného hradu na tento vstup okno nad trťou bránou nad vstupom klenba v paláci hradu
stena východného paláca fragment klenby paláca pôvodné skalné schody a kovový rebrík do horného hradu fragment klenby a tretia brána fragment muriva najvyššieho podlažia paláca, v pozadí obec Súľov
z horného hradu do interiéru paláca horná časť paláca pohľad na dolný hrad a vstup do hradu časť horného hradu okolo pylóna, dolu stopa po cisterne rozhľadná plošina najvyššej veže

pohľad na Súľovské skaly

pohľad z najvyššieho miesta hradu na Súľov

Súľovské skaly s hradom z obce

známa Gotická brána v skalách

krása Súľovských skál v zime


Pozrite si okrem panoramatických fotiek aj panorámu hradu.
Stačí kliknúť myšou do stredu obrázku a ťahať na akúkoľvek stranu.
Shift=ZoomIn, Ctrl=ZoomOut.
Na zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný QuickTime.


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

There is an article at

There is an article at makemoneywithsixplus.com that gives great insight to foundational elements when it comes to being able to successfully make money on the internet. There is an article at makemoneywithsixplus.com that gives great insight to foundational elements when it comes to being able to successfully make money on the internet. There is an article at makemoneywithsixplus.com that gives great insight to foundational elements when it comes to being able to successfully make money on the internet. There is an article at makemoneywithsixplus.com that gives great insight to foundational elements when it comes to being able to successfully make money on the internet.
mcitp braindumps
microsoft dumps
mcsa certification
pass4sure
pass4sure 70-680
pass4sure 70-640
pass4sure 70-662
pass4sure 70-642
pass4sure 70-649
pass4sure 70-667
pass4sure 70-646
pass4sure 70-647
pass4sure 70-432
pass4sure 70-290
pass4sure 70-643
pass4sure 70-401
pass4sure 70-573
pass4sure 70-652
pass4sure 70-648
pass4sure 70-448
pass4sure MB2-632

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,