Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Soví hrad - Šurice

Danošov kameň, Dánoskő, Darmskő, Šurický hrad


Kraj: Banská Bystrica | Okres: Lučenec | Obec: Šurice

Stručný popis:
Stopy po hrade sú na samom vrchu sopečného sopúcha, ktorý sa vypína nad obcou. Kopec je výrazná dominanta obce Šurice, ležiacej v Šurickej brázde 10km JV od Fiľakova.
História:

História hradu je zatiaľ nejasná. Miesto na mape označované ako Soví hrad je v literatúre definované len ako prírodný výtvor a prírodná pamiatka. Bralo má eliptický tvar a vytvorilo sa ako výplň sopečného komína v poslednej fáze vulkanickej činnosti začiatkom štvrtohôr. Keďže ide o impozantný prírodný útvar, bol bádaný pravdepodobne len prírodovedcami.
Keď sme lokalitu navštívili, na samom vrchu sme našli zreteľné stopy po hrade, ktorý sa však nikde nespomína. Alebo predsa?
V literatúre sa uvádza obec Šurice, ktorú obývali hradní vojaci patriaci k Beckovu-Bludincu a ktorí pravdepodbne postavili hrad Hájnačku. (1) Ďalšia literatúra tento údaj prevzala a vylúčila slovo "pravdepodobne" a preto dnes panuje názor, že Hájnačku postavili v roku 1245, ešte pred Tatárskym vpádom. Hájnačku však dal postaviť kráľ a spomína sa v roku 1344 ako gotický hrad. Je pravdepodobné, že pred tatárskym vpádom už na Hájnačke stála malá pevnosť, pretože aj Hájnačský hradný vrch je vhodné miesto na opevnenie. Vráťme sa k jobagiónom zo Šuríc:

Belo IV. trom beckovským hradným jobagiónom
... keďže naši prívrženci, Budikov syn Tivadar, Ompudov syn Visobur a Farkašov syn Dema, poddaní Beckovského hradu z dediny Šurice v čase vpádu Tatarov na vlastné náklady opevnili vrch Dánoskő, ktorý sa vypína na ich zdedenom pozemku, a tak ochránili mnohých našich poddaných ... preto sme ich ... spod právomoc Beckovského hradu oslobodili ... A keď prejavia dostatočnú ochotu, majú sa počítať aj medzi servientov nášho kráľovského dvora. Horeuvedený hrad - aby opevnili a chránili - dali sme im a ich potomkom do dedičného vlastníctva na základe večného práva pod podmienkou, že ich spolu s príbuznými oslobodiac od služby na hrade zaviažeme k službe v našom vojsku pod kráľovskou vlajkou s desiatimi obrnenými vojakmi.
                                            Šariš, 3. septembra 1245

Z tejto listiny je zrejmé, že mohli postaviť aj hrad priamo nad obcou Šurice. Hájnačský hrad bol objavený oveľa skôr a hrad v Šuriciach môžete objaviť, iba ak preleziete 9m skalnú stenu. Pozrime sa aj na pozostatky hradu samotné - ide mohutnú obytnú vežu, cisternu a malý dvorček a pravdepodobne neskôr obsadenú plošinu s hospodárskymi budovami. Takáto stavba mohla vzniknúť v spomínanom období. Ide teda naozaj o hrad Dánoskő (Darmskő) v Šuriciach postavený jobagiónmi Beckovského hradu? Alebo je to úplne iný hrad? Zatiaľ pátrame, keď niečo zistíme, určite to uverejníme na našich stránkach. 

Exteriér:

Tvar a pôdorys hradu určil sopečný výver, na ktorom sa nachádzal. Pôvodní stavitelia využili terén dokonale. Na najvyššom mieste sú stopy po základoch najväčšej stavby. Išlo pravdepodobne o hlavnú, pravdepodobne obytnú vežu pôdorysu nepravidelného lichobežníka, ktorá bola dominantou hradu. Na jej západnej strane o úroveň nižšie, je na skalnej plošine stopa po obvodovom múre a veľká do skaly vytesaná cisterna. Na južnej strane je zasekaná malá plošina, ktorou sa mohlo do objektu s cisternou vchádzať a na východnej strane je cca o 9m nižšie ďalšia plošina ešte so skalným podložím, ktorá mohla ukrývať medzi skalami veľmi malé hospodárske stavby. Toto územie hradu nemohlo neskôr stačiť a preto sa pravdepodobne rozšíril ešte ďalej na východ, kde mohli stáť hospodárske ale aj obranné objekty hradu, po ktorých však nie sú žiadne stopy okrem troch zasekaných schodov do skaly na okraji plochy.

Ideová rekonštrukcia hradu Terénna skica lokality
Súčasný stav:
Na skalnatom podloží nie sú žiadne stopy po murive, ale o to zreteľnejšie sú zasekané lôžka múrov v podloží. Smerom od východu sú v skale vysekané schody. To je jediná stopa v tejto čast priestoru až pod temeno najvyššie vrchu, ktoré leží o 9-12m vyššie a bolo dostupné pravdepodobne iba rebríkom. Tým bol horný hrad a cisterna na západe dobre chránená. V okolí veže sú opäť stopy po lôžkach múrov a svojou dispozíciou naznačujú malý dvor so vstupom v múre, alebo malú budovu - južne od veže - strážnicu. V západnej čast zhruba o 5m nižšie začína objekt cisterny so zreteľnými kapsami pre trámy - strecha, alebo naberacie zariadenie vody. Celý areál je nezarastený a ničím nepripomína hrad. Pokiaľ nevyleziete cez 9m skalu na hornú časť vrchu, budete presvedčený o tom, že ide len o nádherný výtvor prírody.
pohľad z cesty do Šuríc masív prírodného výtvoru ani pri detailnom pohľade nič nenasvedčuje tomu, že tu stál hrad bočný pohľad z obce celkový pohľad na masív, zreteľne viditeľné 2 terasy, na vrchnej sú stopy po veži, na spodnej po cisterne
miesto, kde stála veža - vytesané do skaly detail na záseky v skale, kde stálo murivo pohľad na juh - stopy po prístavbe k veži plošina s cisternou so zreteľnou obvodovou stopou po ohradení detail na stenu nad cisternou - kapsy pre trámy
plošina na východe - o 9m nižšie opäť zreteľné úpravy skaly, tentokrát pre vežu výhľad z najvyššieho miesta vrchu na SV pohľad na obec pod hradom pohľad do doliny Čamovského potoka na CHKO


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,