Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Solivar

podľa zoznamu z Pamiatkového úradu - Soľnohrad


Kraj: Prešov | Okres: Prešov | Obec: Prešov

Stručný popis:
Terénne pozostatky lokality ležia priamo v okolí kostola na vrchu Várheď v Solivare pri cintoríne.
História:
Hrad Soľnohrad zdedil svoje meno pravdepodobne po hrade Solivar. Ten postavili už na konci 13.storočia a v listinách sa uvádza pod menom castrum Sowar. Už pred ním existovali v oblasti Solivaru dva hrady, ktoré však veľmi skoro zanikli. Jeden stál na vrchu Várhegy južne od Solivaru na ľavej strane rieky Torysy, druhý na vŕšku Zámok.
Súčasný stav:
Dodnes sa na jeho mieste zachovali nepatrné zvyšky opevnenia, črtajúce sa v konfigurácii terénu. Lokalita je však obklopená osídlením a cintorínom, ktoré znemožňujú lepší prieskum. Hradný vrch je však dobre viditeľný aj z Prešova, čo by potvrdzovalo vhodnosť tejto polohy na pôvodné stredoveké sídlo, či opevnenie.


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,