Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Šebeš hrad

Šebešský hrad, 1437, 1491 castrum Sebes, Sebeswar, hrádok Šebeš v obci Podhradík


Kraj: Prešov | Okres: Prešov | Obec: Podhradík

Stručný popis:
Nad obcou, ktorej názov pripomína lokalitu hrádku (1427 Waryala - Podhradie) sa vypína zarastená skalná ostrožina na temeni ktorej sa črtajú dnes už málo výrazné zvyšky hradu Šebeš.
História:
Na začiatku 14.storočia sa kopec nazýval Mačka, dnes Zámek. V donačnej listine kráľa Karola Róberta z roku 1315. ktorou potvrdil Tomášovmu synovi rytierovi Synkovi vlastníctvo jeho doterajších majetkov v tejto oblasti, ktorých súčasťou bol aj hrad (castro Sebusku ... in monte Machkakw...), ktorý nechal sám vystavať. To by znamenalo, že v rokoch 1307-1315 bol hrad vystavaný ako kamenný. Na tomto mieste však existoval už predtým majetok zvaný "Hulloudzalasa" - maďarsky v preklade znamená Havranov príbytok - ktorý bol v roku 1285 opustený. Označenie havrana vychádzalo z oblečenia čierneho habitu príslušného rytierskeho rádu (aj Havránok pri Liptovskej Mare), preto predpokladáme (Slivka/Vallašek), že na tomto mieste stál starší, najskôr drevený strážny hrádok. Hrad patril až do roku 1491 Synkovým potomkom. Kráľ Vladislav ho potom daroval mestu Košice, zanikol v roku 1550, keď jho obyvatelia Prešova vypálili. Odvtedy pustol.
Exteriér:

Murovaný hrad bol vystavaný na 8m širokej a 60m dlhej strmej ostrožine. Jej miernejšia východná strana bola zabezpečená do skaly vytesanou 8-10m širokou a 5-6m hlbokou šijovou priekopou. Na okraji plošiny sa tiahol obvodový múr. Na západnej strane stála vo vzdialenosti 5m od jeho okraja kruhová veža s priemerom 5m a múrom hrubým 1,5m. Veža bola postavená v smere prístupu. Vo východnej časti ostrožiny bol na okraji šijovej priekopy obytný palác s rozmermi 9x6m, ktorého západná stena bola zároveň obranným múrom nad vstupom do hradu. Za ním je vo vzdialenosti 21m šijová priekopa. v severovýchodnej časti hradu bolo valové opevnenie.

Pôdorys nakreslil: M.Slivka


Viac
Súčasný stav:
Okrajom hradnej plošiny sa tiahne obvodový múr, ktorého nepatrné zvyšky vidno na južnej strane a v severovýchodnej časti hradu sú v predpolí hradu zreteľné stopy po valovom opevnení.


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,
air max pas cher air max pas cher air max pas cher air max pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet chaussures de foot pas cher chaussures de foot pas cher chaussures de foot pas cher chaussures de foot pas cher chaussures de foot pas cher woolrich outlet online peuterey outlet online golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet hogan outlet online hogan outlet online hogan outlet online hogan outlet online hogan outlet online