Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Plešivec hrad

1320 Plysouch, Plešivecký hrad


Kraj: Košice | Okres: Rožňava | Obec: Plešivec

Stručný popis:
Zvyšky hradu sa nachádzajú priamo v obci Plešivec. Obec Plešivec leží 16km od Rožňavy, na okraji CHKO Slovenský Kras a 12km od hranice s Maďarskom.
História:

Obec vznikla už v 11.storočí a patrila turnianskemu hradnému panstvu. Po smrti comesa Borsu, daroval kráľ obec i okolité územie rodu Ákošovcov, z ktorého pochádzali i Bebekovci. Ákošovci tu po tatarskom vpáde postavili kláštor sv.Juraja, ktorý stál pravdepodobne na mieste dnešného reformovaného kostola. Detreho vnuk Dominik, predok Bebekovcov, ktorý získal majetky, dal koncom 13.storočia vystavať vedľa kláštora hrad. Nie je vylúčené, že hrad plnil funkciu mýtnej stanice. Zohral však dôležitú úlohu v čase tureckého nebezpečenstva, pretože patril k sústave protitureckých obranných hradov. Pri nápore Turkov do gemerskej oblasti v roku 1558 vyhorel. Pri ich odchode je opäť v rukách Bebekovcov. Spojenectvo Juraja Bebeka s Turkami sa stalo pre hrad osudné, panovník poslal proti nemu vojsko vedené Lazarom Svendom, ktoré hrad dobylo a v roku 1567 zbúralo.

Exteriér:

Obranné systémy hradu využívali pravdepodobne vody riečky v Plešivci. Išlo pravdepodobne o opevnený objekt, ktorý zabezpečoval výber mýta. Preto bol postavený pri ceste. Z miestneho názvu Óvár (Starhrad) vyplýva, že nad mestom mohol existovať aj starší fortifikačný objekt, ktorý sa však nezachoval.

Súčasný stav:
Ruina objektu ako hrad nevyzerá. Išlo asi naozaj o stredovekú opevnenú mýtnicu, ktorá pri tureckých nepokojoch plnila aj fortifikačnú funkciu a preto je nazývaná aj hradom. Z pôvodného objektu sa zachovalo veľmi málo - iba torzo nárožia budovy dlhé 10m a vysoké 6,5m. Areál hradu je dnes úplne zastavaný rodinnými domami, jeho pamiatku zachováva aspoň názov ulice - hradná.
Jediný múr v záhrade Takto sa k hradu dostanete najbližšie "Letecký" snímok z paneláku oproti


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,