Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Ozdín hrad

Ozdin, Uzdin, Ožďan


Kraj: Banská Bystrica | Okres: Poltár | Obec: Ozdín

Stručný popis:
O hrade, ktorý stál kedysi na kopci nad obcou Ozdín v Novohradskej stolici severne od Lučenca, nezostalo dodnes takmer nijakej stopy. Lokalita sa nachádza asi 2 km nad obcou Málinec, smerom na Lazy.
História:
Postavili ho pravdepodobne v polovici 13.storočia, pretože prvá písomná zmienka o ňom je z roku 1279, keď si bratia Oturichovci rozdelili budovy hradu. A. Mocsáry uverejnil kópi slovenského listu, ktorý datoval do roku 1282 /"Pán od Turich z hradu a Twrdze nassi Uzdin"/. S.Tomášik datuje list do roku 1482, F.V.Sasinek do roku 1587 a V.Chalupecký tvrdí, že ide o falzum z 19. storočia. Nie je teda isté, či išlo naozaj o hrad Ozdín už v 13.storočí, ale dispozícia hradu ho radí do tohoto obdobia. V polovici 15.storočia bol začas v moci Jiskrových vojsk, od ktorých ho v roku 1460 vydobil kráľ Matej Korvín, o čom hovorí posledná písomná zmienka o hrade. V polovici 16.storočia patril pravdepodobne Františkovi Bebekovi, majiteľovi fiľakovského hradu.V dejinách nezohral významnejšiu úlohu a po skončení tureckého nebezpečenstva sa majitelia prestali starať o jeho údržbu, takže v polovici 17.storočia už pravdepodobne úplne spustol a zanikol.
Exteriér:
Ozdínsky hrad bol pomerne malý objekt a skladal sa z horného vnútorného, stredného a vonkajšieho hradu. Horný hrad tvorila vežovitá obytná stavba obdĺžnikového pôdorysu, chránila ju okrúhla veža stredného hradu od V, od SZ palác stredného hradu a okrúhla veža vonkajšieho hradu. Súčasťou vnútorného hradu bola aj cisterna. Neveľké predhradie ohraničovalo areál hradu a vstupovalo sa doň z juhovýchodnej strany bránou so strážnicou a padacím mostom.

Pôdorys hradu Ozdín a rezy terénom

Rekonštrukcia vzhľadu hradu Ozdín
Súčasný stav:
Z architektúry hradu sa nezachovalo už nijaké nadzemné murivo. Jeho miesto označuje len translančná televízna veža, ktorú postavili v areáli horného hradu


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,