Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Nový zámok

Nový zámok, Panenský hrad, Dievčenský hrad


Kraj: Banská Bystrica | Okres: Banská Štiavnica | Obec: Banská Štiavnica

Stručný popis:
Protiturecká renesančná pevnosť a strážna veža - vartovka, situovaná v dominantnej polohe na návrší v západnej časti mesta.
História:
Nový zámok v Banskej Štiavnici, nazývaný aj Dievčenský hrad, postavili v rámci opevňovania mesta proti Turkom v rokoch 1564 - 1571, na kopci v blízkosti cesty vedúcej na niekdajšiu Vindšachtu. Pevnosť dostala názov Nový zámok na rozdiel od Starého zámku (hradu), ktorý vytvorili z pôvodného stredovekého farského kostola. Pomenovanie Panenský (alebo aj Dievčenský) zámok je novšieho pôvodu a zaužíval sa v súvislosti s pomenovaním neskorogotického kostola Panny Márie Snežnej a kopca (Frauenberg), na ktorom je postavený. Ide vpodstate o atyp delovej bašty, ktorá spĺňala požiadavky novej vojenskej techniky v čase tureckého nebezpečenstva. Nový zámok chránil prístup k mestu a k starému hradu od juhu a východu. Bol jedným z článkov hlásnej a signalizačnej sústavy na strednom Slovensku. Po splnení svojej úlohy slúžil ďalej mestu a v súčasnej dobe je zrekonštrovaný a je v ňom expozícia protitureckých bojov na Slovensku.
Pohľad na mesto v 19.storočí Kresba z 19.storočia Fotografia z polovice 20. storočia
Exteriér:
Má tvar masívnej hranolovitej veže so štyrmi kruhovitými nárožnými baštami (pôvodne mal len dve bašty). Prízemie má väčší priestor zaklenutý krížovou klenbou nesenou stredovými piliermi. Ostatné podlažia, okrem zaklenutých miestnostiach v baštách, majú rovné drevené stropy. Pevnostný charakter stavby umocňuje aj masívny polkruhový vstup umiestnený na 1. poschodí. Pevnosť bola neskôr prestavaná, takže dnes má štyri poschodia so strieľňami a delovými otvormi. Mala chrániť mesto pred vpádom Turkov od Levíc a Pukanca a bola zároveň súčasťou signalizačnej sústavy, pomocou ktorej sa podávali správy o blížiacom sa nepriateľovi. Na objekt sa napájalo z dvoch strán mestské opevnenie.

Súčasný stav:
Nový zámok dodnes tvorí jednu z výrazných dominánt Banskej Štiavnice. Jeho pôvodné určenie pripomína už iba múzeum protitureckých bojov. Zámok je zrekonštruovaný a sprístupnený verejnosti. Z jeho horného podlažia je pekný výhľad na Banskú Štiavnicu, preto si nezabudnite ďalekohľad. Expozície zobrazujú mapu nášho územia počas tureckého obsadenia, obrazový materiál z tureckých vojen a na troch podlažiach sú ešte zbrane používané v tých časoch. Cena za vstup je vzhľadom na rozsah expozície európska, služby sprievodkyne a otváracie hodiny ostali bohužiaľ slovenské.Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

I like your information… I

I like your information… I have never seen like this. You information not only interesting but mean full for me and other peoples who visit your site. But unfortunately I did not write any more due to my study because I want to update me in IT field and make me better and better. I did not spend all time at my study, also give time on music, sports and internet browsing for find out more and more great full and latest information. But i like to join you group and happy that i am a part of your group via make an account on your site and reply to your post. Have a nice daymcts 70-648
ccna wireless 640-721
mcts 70-573
server+ SK0-003
ccsa 156-215.70
mcitp 70-685
mcts 70-513
mcitp 70-686
mcts 70-536
ccda 640-864
ccnp security 642-637
ccdp 642-873
ccnp security 642-617
ccna voice 640-461
mcitp 70-450
mcts 70-433
mcse 70-293

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,