Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Kremnica mestský hrad

Cremnychbana, Cremnycz, Cremnech, Cremic, Keormeocz, Cremnicha, Kremnicia, Kremnitz, Kremnický hrad


Kraj: Banská Bystrica | Okres: Žiar nad Hronom | Obec: Kremnica

Stručný popis:
Zachovalý hrad, najvýraznejšia historická pamiatka mesta na severnej strane námestia, na návrší Krahuľského vrchu. Dominanta mesta Kremnica., Kremnica
História:
Kremnický mestský hrad je najstarším mestským hradom v stredoslovenskej banskej oblasti. Od bežných feudálnych sídel sa odlišuje svojou funkciou, skladbou budov a pôdorysným riešením. Vznikol ako kráľovská pevnosť na mestskom pozemku na ochranu výnosov z ťažby drahých kovov a na úschov peňazí vyrobených v kráľovskej mincovni. V areáli hradu bolo sídlo komorského grófa, zástupcu kráľovského úradu. Areál hradu tvorí kostol, ktorý je v centre urbanistickej jednotky, ďalej karner, hradné opevnenie s dvojitým hradobným múrom s bránou a tromi baštami a zvyšky radnice. Najstaršou zachovanou budovou hradného areálu je karner, resp. jeho suterénny priestor, ktorý vznikol v 13. storočí. Karner bol súčasťou niekdajšieho cintorína, ktorý sa rozkladal okolo dnes už neexistujúceho kostola sv. Michala. Dnešný kostol, zasvätený patrónke baníkov sv. Kataríne, vznikol v poslednej tretine 15. storočia ako halový klenutý priestor so strednými piliermi. Podľa datovania na klenbe stavbu ukončili v roku 1488. Charakteristickou siluetou mesta sa stala veža kostola s renesančnou pavlačou z roku 1579. Jej strmú strechu navrhol v roku 1884 F.Storno, autor neogotickej prestavby celého areálu, ako aj interiéru kostola, v ktorom sa po týchto úpravách zachovala len časť starého mobiliáru a neskorogotická Madona z čias okolo roku 1500, ktoré sem boli prevezené zo zbúraného farského kostola stojaceho do 19. storočia na námestí. Hradné budovy ničili často zhubné požiare, po ktorých ich museli s veľkými nákladmi opravovať. Ešte väčším nešťastím pre Kremnicu bol neskorší úpadok ťažby zlata, čím mesto veľa stratilo zo svojej predošlej slávy.
Rytina Ľudovíta Rohboka z roku 1856 Rytina zo začiatku 19. storočia Obraz Karla Vika Fotografia zo začiatku 20. storočia Kolorovaná kresba 1970
Interiér:
Kostol sv. Kataríny je halový dvojloďový priestor s hviezdicovou klenbou, v ktorej sa uplatnili sochársky riešené plastiky a detaily. Oltár a menšie oltáre ako aj okennú vitráž si možete pozrieť na fotografiách. V karneri odkryli časť gotickej nástennej maľby s baníckym motívom.

Exteriér:

Hradný areál sa skladal z komplexu budov, postavených v 13. až 15. storočí. Už v 13. storočí to bol kostol s cintorínom a karnerom. Nový farský kostol opevnili dvojitými hradbami so vstupnou hranolovou vežou a baštami. Dnešný hradný kostol sv. Kataríny vznikol na konci 15. storočia prestavbou staršieho farského kostola sv. Michala, prípadne i rozsiahlej obytnej budovy, ktorá bola sídlom komorného grófa. Mohutným dojmom pôsobí aj dvojité opevnenie zo 14. storočia sprístupnené krytým priamočiarym schodišťom. Základy gotickej radnice s kaplnkou, pôvodne blokového vežového domu na južnom okraji hradného areálu, postavili v prvej polovici 15. storočia medzi hradobný a parkanový múr. V druhej polovici 19. storočia ich však zbúrali.

Letecký pohľad z konca 60tych rokov 20. storočia Letecký pohľad z konca 60tych rokov 20. storočia Letecký pohľad z konca 60tych rokov 20. storočia Letecký pohľad z konca 60tych rokov 20. storočia Pôdorys hradu Kremnica podľa Andreja Fialu
Súčasný stav:

Hrad je obnovený a v areáli je expozícia predmetov umeleckohistorických zbierok mestského múzea. Hrad býva cez sviatky nepochopiteľne zatvorený, my sme sa dostali do hradu až pri štvrtej návšteve Kremnice. Ak bude múzeum a vstup do hradu zatvorený, skúste si zistiť kedy bude v kostole omša, vtedy sa dostanete aspoň do areálu a do kostola.Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,