Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Kráľovský Chlmec hrad

Čonkovar


Kraj: Košice | Okres: Trebišov | Obec: Kráľovský Chlmec

Stručný popis:
Zvyšky "hradu" sa nachádzajú na svahu kopca južne od mesta - poloha Kráľovský vŕšok. Obec Kráľovský Chlmec leží 4km od hranice s Maďarskom a 11km od hranice s Ukrajinou, v blízkosti CHKO Latorica., Kráľovský Chlmec
História:
Tunajší "hrad" vznikol veľmi neskoro, aj keď trhové miesto bolo doložené už v roku 1214. Podľa zachovaných častí usudzujeme (Slivka/Vallašek), že vznikol len na začiatku 16.storočia. Podľa záznamu v župnej monografii ho vlastnil Peter z Perína - vtedajší majiteľ Paričovho hradu v Trebišove. Objekt bol zbúraný v roku 1548 na rozkaz kráľa.
Exteriér:

Objekt predstavuje šľachtické sídlo kaštieľovitého typu. V teréne nevidno stopy po výraznejšej fortifikácii, iba zvyšky dvojpodlažnej obytnej stavby obdĺžnikovitého pôdorysu. Nárožia stavby sú vybudované z veľkých tufitových kvádrov o rozmeroch 34-40 x 60-70 x 40cm


Pôdorys nakreslil A.Vallašek

Súčasný stav:
Dodnes stoja zvyšky 180cm (160cm z JV) hrubého muriva objektu, ktorý bol delený priečkou hrubou 1m - zachoval sa 9m úsek tejto priečky. Na prvom poschodí sú v SV stene zachované dve okienka s polkruhovitým zaklenutím (z kameňa, vycvikované tehlami).  
 


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,