Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Hričov hrad

Hričovský hrad, 1265 castrum Hrichou, 1271 Hrychou, 1271 Hrychou, 1272 Herychou, 1297 Hyrichou, 1370 Riczo, 1392 Hrichou


Kraj: Žilina | Okres: Žilina | Obec: Hričovské Podhradie

Stručný popis:
Ruiny hradu čnejúce na najsevernejšom výbežku súľovských vrchov, 1,5 km na J od obce.
História:
Najstarší údaj o Hričove je z roku 1208, keď sa spomína ako prediálny majetok nitrianskeho biskupstva. Nasledujúci známy dokument svedčí o tom, že kráľ Belo IV. daroval v roku 1254 Hričovský hrad a k nemu patriace majetky magistrovi Tolušovi (Bartolomej), synovi Farkaša. Keď magister Toluš zomrel, hrad spomínaný ako "castrum Hrichou" i s príslušenstvom dostal roku 1265 Mikuláš, vnuk prepošta zo župy Fejér, pochádzajúci z rodiny Beychovcov. V tom čase k hradu patrili osady Dolný a Horný Hričov, Peklina a Ovčiarsko.


kliknutím si pozrite zväčšený obrázok

     Hrad sa v rokoch 1270 - 1280 usilovali získať aj Balašovci, no v roku 1272 sa to Dominikovi, otcovi župan Donča, ešte nepodarilo. Župan Byter, člen tohto rodu, v roku 1278 sa za 75 mariek striebra stal vlastníkom hnuteľností - zbraní, zariadenia a naturálií, ako aj služobníctva. O štyri roky, keď uväznil hradnú paniu, sa mu podarilo kúpiť hrad aj so štyrmi k nemu patriacimi obcami za miernu cenu, 100 mariek striebra.


Viac
Exteriér:
Súčasný stav:
Na vysokom brale, na malom priestore stojí stále hrad, ktorý aj dnes sprístupňuje brána vysekaná do skalného podložia. Vstup chránila hranolová veža. V západnom smere stoja obvodové múry gotického paláca, v ktorom sa čiast zachovali kamenné šambrány okien a konzoly. Pôdorys hradu je v teréne dobre čitateľný. Z hradu je vynikajúci výhľad najmä na západ a sever, do údolia Váhu.


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,