Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Holumnický hrad

Holumnický zámok, Holumnica, hrádok v Holumnici


Kraj: Prešov | Okres: Kežmarok | Obec: Holumnica

Stručný popis:
Zrúcanina zámku na vyvýšenine v obci, zhruba 300m za kaštieľom po ľavej stane. , Holumnica
História:
Nevieme ktorá z rodín (Berzeviczyovci, Ujházyovci, či Görgeyovci) postavila na miernej vyvýšenine, vtedy ešte za obcou svoje panské sídlo. Podľa charakteru stavby to bolo pravdepodobne na prelome 15. a 16. storočia a išlo o opevnenú goticko-renesančnú blokovú obytnú stavbu. Opustili ju pravdepodobne v 17. storočí, keď si v obci vybudovali reprezentačnejší a pohodlnejší kaštieľ. Budova však mohla byť využívaná aj naďalej či už ako sídlo jedného z potomkov, jednej z rodín alebo len ako sýpka či sklad. Absencia akéhokoľvek pamiatkového výskumu však robí z týchto predpokladov iba nepodložené dohady.
Exteriér:

Pôvodne goticko-renesančná bloková stavba, bez veží, obdĺžnikového pôdorysu. Neskôr prestavovaná. Stavba bola trojpodlažná, a v hornej časti nesie stopy po polkruhovej renesančnej atike. Zvyšky štrbinových strieľní naznačujú, že mohlo ísť o hrádok (Puškárová), ale Súpis pamiatok uvádza že išlo skôr zámok (teda kaštieľ?) a Slivka/Vallašek ho vo svojej knihe - Hrady a hrádky na vých.slovensku vôbec neuvádzajú. 

terénna skica - R.Mazánik

Súčasný stav:

Okolie je pokryté hustým trávnatým kobercom, ktorý neukrýva rozvaliny, čo nasvedčuje, že múry sa rozpadli už dávnejšie. V juhovýchodnej časti stavby je vyvýšenina, ktorá môže ukrývať zhrnutú suť a zvyšky múrov. Na čelnej stene je ešte možné vidieť stopy po pavlači, z interiérovej strany sú zreteľné niky. Na múroch sú zachované omietky.

celkový pohľad na objekt

čelný pohľad

ľavá časť čelnej steny ruiny

pravá časť čelnej steny

celkový pohľad od juhu, v pozadí obec 

interiér pravej časti čelnej steny

interiér ľavej časti prednej steny

zadná stena z interiéru

detail na väzbu múru

detail na severné nárožieZákladné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,