Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Fiľakovský hrad

Filek, Fileek, Phylek, Fylek, burg Villeck, Fileck, Filleck, Fűlek, Fűleki várKraj: Banská Bystrica | Okres: Lučenec | Obec: Fiľakovo

Stručný popis:
Čiastočne rekonštruovaná zrúcanina hradu na nízkom, strmom hradnom brale priamo v meste. , Fiľakovo
História:

Už v 12. storočí stál pravdepodobne na mieste hradného vrchu kamenný hrádok, resp. hrad. Prvá zmienka o hrade je z roku 1242, kde sa píše, že Fiľakovský hrad prestál nájazd Tatárov. Hrad vlastnilo viacero majiteľov, medzi nimi aj v rokoch 1311-1321 Matúš Čák Trenčiansky. V rokoch 1348 a 1385 sa v listinách spomína ako kráľovský majetok. V roku 1435 ho dostali do zálohy Perényovci, v roku 1440 majiteľka hradu - kráľovná poverila zabezpečením panstva Jána Jiskru. V roku 1483 dobili hrad vojská kráľa Mateja Korvína a vyhnali z hradu Štefana Perényho. Od roku 1490 je správou hradu poverený kapitán Rakšaj, ktorého dcéru si zoberal za ženu František Bebek a hrad dostáva ako veno. Silnie turecké nebezpečenstvo a preto dáva hrad v roku 1551 prestavať podľa plánov taliana DaVerdaneho na mohutnú renesančnú pevnosť. Spolu s hradom sa vybuduje aj mestské opevnenie nadväzujúce na hradné. Hrad sa napriek snahe obrancov však o tri roky neskôr dostal do rúk Turkov, ktorí ho vlastnili 39 rokov. Odtiaľ vládol beg Hamza a po ňom beg Šaman veľkej časti južného Slovenska – Fiľakovskému sandžagu. Cisárske vojská dobyli hrad späť od Turkov až v roku 1593. Hrad na príkaz snemu 1602 a 1604 obnovili, ale hneď ho obsadili bocskayovské vojská. Časté vojenské nepokoje medzi mocenskými skupinami habsburskej ríše a cisárom si vynútili aj rýchle a opakované úpravy – v rokoch 1608, 1609, 1613 a znova v roku 1619 (po požiari 1615). V rokoch 1621-1623 o hrad bojujú bethlenovci, kapitánom hradu je Tomáš Bosnyak, Judita Bosnyaková, a počas Rákocziho povstania, keď je kapitánom František Wesselényi obsadí mesto cisárske vojsko. Hrad aj mesto prosperujú, na Červenej skale je postavená strážna veža a na Strážnej hore je trvalo umiestnená posádka. V hrade sa konajú zasadania a porady okolitých žúp. V rokoch 1650-1664 je kapitánom hradu Adam Wesselényi, a od roku 1657 sa dedičným kapitánom stáva Štefan Koháry I. a od roku 1667 Štefan Koháry II., ktorý dáva v roku 1672 opraviť hradné múry akoby predpokladal vznik Thökölyho povstania. Ten na hrad v roku 1678 zaútočí, ale nedobije ho. Rok 1682 je pre hrad aj mesto osudným. Thököly sa za výdatnej podpore Turkov (60tis. Vojakov) sústredí na znovudobytie hradu, čo sa im po ročnom obliehaní aj podarilo. Hrad vyhorel spolu s hradom zhorel aj župný archív a mesto bolo zničené. Odvtedy bol hrad v ruinách. Od roku 1972 sa uskutočňuje konzervácia hradných ruín. Po rekonštrukcii Bebekovej veže sa v nej zriadila historická expozícia hradu.

Rytina W.Dilicha z roku 1600 Víťazstvo cisárskeho vojska v roku 1593. Lept J.Sibmachera Rytina W.Dilicha z 20tych rokov 17. storočia Podľa rytiny W.Dilicha z roku 1637 Rytina G. Bouttatsa z roku 1684
Kolorovaná rytina T.Danckertsa asi z roku 1700 Rytina S.Lehnhardta z roku 1826. Podľa rytiny W.Dilicha z roku 1684 Rytina G. Bouttatsa z roku 1684 Podľa rytiny W.Dilicha z roku 1685
Podľa rytiny W.Dilicha z roku 1685 Archív PÚ Bratislava Rytina M.Ledentu Rytina M.Ledentu Archív PÚ Bratislava

Exteriér:

Pôvodný hrad tvorila v 12. storočí štvorboká veža, obvodový múr a val s palisádami. Neskôr sa k nim pristavali obytné budovy tvoriace horný hrad. Počas prestavby Bebekovcov bol hrad rozšírený o stredný hrad dvojicou mohutných pentagonálnych bášt (západná nesie dodnes meno Bebekova) a v mohutnom 6m hrubom múre medzi nimi sú zriadené 3 delostrecké pozície a 6 výklenkov pre hákovnice. Pristavaný bol aj parkanový múr s dvojicou okrúhlych nárožných bášt, ktorý vymedzil prístupový koridor hradu a dolný hrad. Dolný hrad zabezpečovali tri polygonálne bašty a dve vežové brány s padacím mostom a 10m hlbokou priekopou. Súčasťou prestavby bolo aj vybudovanie mohutných mestských hradieb s bránami a rondelmi. Ďalšie úpravy opevnenia hrad dostal až po vyhnaní Turkov v rokoch 1609, 1613 a 1619 po požiari. V roku 1672 boli opravené opäť hradné múry avšak už v roku 1682 hrad podľahol obliehaniu Turecko-kuruckých vojsk a bol vyhodený do vzduchu a vypálený spolu s mestom.

Azda najvernejší obraz fiľakova zo začiatku 17.storočia Pôdorys Fiľakova zo začiatku 17. storočia (od Ledentu) Pôdorys Fiľakovského hradu od A.Fialu (1966) Pôdorys Fiľakovského hradu po zameraní (1972) Prekrytie pôdorysu mesta a pôdorysu Ledentu zo 17.storočia
Kresba hradu zo začiatku minulého storočia Fotografia zo polovice minulého storočia Pohľad na hrad v čase rekonštrukcie Detail na murivo Perényho bašty Pracovníci PÚ na múroch hlavnej veže
Model hradu Fiľakovo z roku 1670 (JZ) Model hradu Fiľakovo z roku 1670 (JV) Model hradu Fiľakovo z roku 1670 (SV) Model hradu Fiľakovo z roku 1670 (JZ) Model hradu Fiľakovo z roku 1670 (S)

Súčasný stav:

Jadro pôvodnej veže z 12. storočia sme lokalizovali a zamerali pri našej návšteve. Je veľmi pekne odkryté a zvonku obostavané neskorším až dvojitým zosilnením muriva veže. Zrúcaniny budov horného hradu s palácom a baštou vnútorného opevnenia sú dnes v zúfalom stave. Polygonálne delové bašty zo 16. storočia si zachovali celý rad pôvodných, architektonických článkov a delových strieľní. Bebekova bašta je opravená a jej interiér slúži ako expozícia sprístupnená verejnosti. Pod oblou baštou stredného hradu je zastrešená druhá budova slúžiaca správe hradu.

Celkový pohľad od západu Pohľad na stredný a horný hrad od západu Pohľad od juhovýchodu Pohľad z juhu - z mesta Fiľakovo Pohľad od mestskej bašty
Juhovýchodná polygonálna - Perényho bašta Pohľad zo severu Bebekova bašta a vstup do hradu Dolný, dnes zaniknutý hrad Vstup do hradu a budova sprievodcu
V dolnom hrade Brána do stredného hradu a parkan Parkan zo stredného hradu Parkan z Bebekovaj bašty Stredný hrad
Studňa a cisterna, nad nimi hodinová veža Hodinová veža od brány do stredného hradu Budovy zasekané do skál za Perényho baštou Pohľad na stredný hrad z horného hradu Mohutná delostrelecká pozícia
Cisterna a studňa v strednom hrade Pohľad z horného hradu na mesto Schody do horného hradu Hlavné stavby hradu - veža s kaplnka Jadro románskej veže v hlavnej veži
Vyľahčovací oblúk palácovej stavby pri hlavnej veži Horný hrad z juhovýchodu Horný hrad od západu Strieľňa v hornom hrade, cez ktorú sa údajne dostali turci do hradu a dobyli ho Najvyššia časť horného hradu - pozostatky hlavnej vežeZákladné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,