Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Dobrá Voda hrad

Hrad Dobrá voda, Dobrovodský hrad, Jokw, Joku, Bona Aqua, Dobra Woda, Jókö, Gutenstain


Kraj: Trnava | Okres: Trnava | Obec: Dobrá Voda

Stručný popis:
Rozľahlá zrúcanina hradu nad obcou Dobrá Voda v hustom lesnom poraste na výbežku hrebeňa Malých Karpát. , Dobrá Voda
História:
Hrad postavili pravdepodobne v 13. storočí na mieste starého hradiska, po ktorom zostala iba časť zemného opevnenia na JZ od dnešných ruín. Zmienky o hrade sú až zo 14. storočia, z roku 1316, ked bol hrad kráľovským majetkom a strážil dnes už zaniknutú cestu cez hrebeň Malých Karpát. V roku 1394 sa stal súčasťou rozľahlých majetkov Stibora zo Stiboríc. Po jeho smrti dáva panovník hrad v roku 1436 Országhovcom, ktorý ho spravujú viac ako 130 rokov. Po vymretí rodu dáva kráľ hrad v roku 1584 Ungnadovcom, vyženením ho získavajú Erdódyovci a neskôr Pálffyovci.  Obdobie renesancie v 16. storočí sa sústredilo najmä na prebudovanie predhradia s rozšíreným opevnením, takže vstup na horný hrad chránila cesta s tromi serpentínami, z ktorých každá mala svoj vlastný obranný múr. Hrad mal dobré hospodárske zázemie, listinné správy spomínajú aj vlastný mlyn. V 17. storočí ho spravovali zväčša iba panskí úradníci, ktorí sa starali najmä o svoj vlastný zisk. Časté majetkové spory a neudržiavanie hradu zapríčinili jeho postupný zánik, ktorý dovŕšil požiar v roku 1762, takže koncom 18. storočia tu bolo už len väzenie pre poddaných, ktoré spomína pri svojej návšteve aj A.Mednyanský. Opustený hrad pohltil les a pomaly sa rozpadáva. Až okato tu platí zíde z očí, zíde z mysle. Hrad by potreboval partiu nadšencov, ktorý by ho čiastočne odlesnili a stal by sa tak dominantou okolia navštevovanou turistami.  
Idealistická podoba hradu v 17.storočí Kresba hradu zo začiatku 20. storočia Fotografia hradu zo začiatku 20. storočia Fotografia hradu zo začiatku 20. storočia Fotografia hradu zo 60tych rokov 20. storočia
Exteriér:
Dobrovodský hrad je typom ranogotickej pevnosti s najstarším horným hradom, kde stál jednoduchý poschodový palác ukončený po oboch stranách hranolovými vežami. Obranu tvorila polygonálna bašta na východe. Za čias Országovcov bola postavaná mohutná polkruhová bašta na západ od paláca, ktorá chránila vstup cez novú hranolovú vežu s bránou. Dobudovanie predhradia počas tureckého nebezpečenstva bolo logickým zabezpečením hradu z jeho najslabšej - prístupovej časti. Areál poskytol priestor pre hospodárske budovy a jeho veľkosť dovoľovala vybudovať prístup tak, aby viedol popod polkruhovú baštu. Bolo to dosiahnuté vytvorením koridoru s malou baštou. Tým obrancovia dosiahli, že do hradu sa vstupovalo troma serpentínami a cez štyri brány. 
Pôdorys D.Menclovej Ideová podoba hradu v 16.storočí - Robo Mazánik Ideová rekonštrukcia hradu od A.Zahradníka Hrad z kresby loveckého kaštieľa Erdöház Kreba M.Velbu z 20.storočia
Súčasný stav:
Horný hrad si zachoval vonkajšie murivo veží (prakticky ide už len o dve steny ohraničujúce priestor veží a paláca) a časť opevnenia, ako aj fragmenty konštrukcií, okenných záklenkov a strieľní. Dobre viditeľné sú stopy po trámoch stropov v murive a zachovala sa aj časť kuchyne s výlevkou a kamennou doskou. Z paláca ostalo len obvodové murivo na severnej strane zvonku podopierané tromi operákmi. Na východe hradu tvoria jeho obrys hrubé múry obrannej bašty a na západe ostali stopy po strážnici v murive brány do hradu. Tieto časti pôsobia zachovalým dojmom, avšak pri pozornejšej prehliadke vám neujdú veľké kaverny v múroch a pilieroch. Najviac poškodené je obvodové opevnenie hradu. Najzachovalejšia z neho je západná bašta pri vstupe do hradu, po susednej bašte toho však už veľa neostalo. Stopy po tretej bašte a obvodovom múre nájdete v hustom lesnom poraste, ktorý pochováva túto malebnú zrúcaninu.
Letecký pohľad na hrad Celkový pohľad na hrad Pohľad od cesty z obce vstupná brána západná bašta pri bráne
južná bašta vonkajšieho opevnenia miesto zlomu múru vonkajšieho opevnenia zvnútra Oporný múr predsunutého opevnenia štorcovej brány vstup do koridoru opevnenia popri polvalcovej bašte stopy po strážnici v mieste štvorcovej brány
pohľad zo záadného predhradia na bránu zvnútra... a z toho istého miesta na SZ vežu pohľad zo SZ veže na západné predhradie polvalcová bašta z interiéru - pohľad od SZ veže zvyšok severnej steny paláca
JV veža a opevnenie horného hradu pohľad z dverí JV veže cez palác na SZ vežu mohutný múr SZ veže hospodársky objekt s kuchyňou pri JV veži kamenná doska na umývanie a výlevka + odtok
exteriér tejto budovy s konzolami a operákmi južná časť opevnenia horného hradu JV stena opevnenia z areálu východnej časti hradu štvorhranná bašta východného opevnenia so vstupom na ochodzu polygonálna bašta obraňovala hrad na východe a strážila cestu


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

This experience inspired me

This experience inspired me to want to share my vulnerability and let many of you know you are not alone in your food dilemmas70-620This experience inspired me to want to share my vulnerability and let many of you know you are not alone in your food dilemmas350-050This experience inspired me to want to share my vulnerability and let many of you know you are not alone in your food dilemmas pass4sure 312-50 \ pass4sure 646-364 \ pass4sure 642-637 \ pass4sure 642-691 \ pass4sure 642-611 \ pass4sure 642-262 \ pass4sure 642-647

na Kojšovú, kde sa vám

na Kojšovú, kde sa vám zhruba v polovici cesty naskytne pohľad, ako vidíte na našich "leteckých záberoch". V okolí je ešte lokalita stredovekého hrádku, pamätník francúzkych partizánov na vŕšku Zvonica neďaleko obce a pamätník a prírodné múzeum bojových zbraní a pozícií osloboditeľov pod Polomom na ľavej strane cesty zo Strečna do Žiliny.1972 Ford Thunderbird AC Compressor

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,