Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Devín hrad a hradisko

Devínsky hrad, 864 Dowina (id est puella), 1320 castrum de Devin


Kraj: Bratislava | Okres: Bratislava IV. | Obec: Devín

Stručný popis:
Monumentálna hradná zrúcanina, vypínajúca sa na strategickom brale nad sútokom Dunaja a Moravy, v mieste Dunajskej brány.
História:

Devínsky hrad patrí s Nitrianskym a Bratislavským hradom k najstaršie historicky doloženým hradom na Slovensku. Pod názvom Dowina sa spomína vo Fuldských análoch už v roku 864. Minulosť hradu a osídlenie jeho priestoru je však oveľa staršie, čo dokumentujú nálezy od doby kamennej, získané pri archeologickom výskume realizovanom pri komplexnej pamiatkovej obnove od konca 60-tych rokov minulého storočia. Archeologické nálezy dokumentujú pamiatky o živote ľudu s kultúrou kanelovanej keramiky z čias eneolitu, ilýrsko-panónskych kmeňov, Bójov s laténskou kultúrou, Keltov. Túto dôležitú križovatku diaľkových ciest ovládli v 2. storočí n.l. Rimania a začiatkom storočia tu postavili vojenskú stanicu. Ďalšie nálezy datujeme do obdobia vlády cisára Valentiana I. (364-375), keď svoje osídlenie rozšírili a znova opevnili. Základy monumentálnej cirkevnej stavby a pohrebisko, ale i ďalšie príklady osídlenia, obydlia a výrobne ako aj množstvo sprievodného materiálu aj dnes potvrdzujú textáciu Fuldských análov, podľa ktorých bol hrad "nevýslovnou a medzi všetkými najstaršími nevídanou pevnosťou Rastislavovou", chrániacou ríšu pred nájazdmi Bavorov. Na najvyššom temene hradného brala vznikol od neskororománsko-gotických čias medzi 13.-15. storočím feudálny hrad, spočiatku v podobe šesťbokej obrannej obytnej veže s malým opevneným preddvorím. Hrad postupne rozširovali o reprezentačné stavby palácov a hospodárskch budov v sústavne sa obnovujúcich opevneniach. Tieto budovy sa vo svojich konštrukciách z veľkej časti zachovali podnes na hornom a strednom hrade, prístupné premostením nad hradobnými priekopami, ktoré spolu s mohutnými obrannými múrmi, vežami a bránami chránili bezpečnosť obyvateľov hradného brala od vonkajších aj vnútorných nepriateľov. Len šesťboká veža bola ťažko poškodená pri stavbe sochy Árpáda z mileniárnych rokov koncom 19. storočia. Majitelia hradu sa viackrát menili. Od konca 14. storočia tu boli Garayovci, ktorí sa popri prestavbe hradu venovali aj stavbe pohrebnej kaplnky pri farskom kostole v obci. V roku 1460 sa stali vlastníkmi hradu grófi zo Sv. Jura a Pezinka. Báthoryovci vlastnili hrad v rokoch 1527 až 1605. Aj Pálffyovci, ktorí získali hrad v roku 1635, tu uskutočnili stavebné úpravy a prestavby najmä na budovách prvého predhradia, v druhom predhradí postavili veterný mlyn. Hrad v 18. storočí prestali používať a od tých čias sa datuje jeho postupný zánik. Rozpad konštrukcií zavŕšili v roku 1809 napoleonské vojská, ktoré vyhodili hrad do vzduchu. Romantická ruina v rozsiahlom opevnení sa stala vyhľadávaným námetom celého radu maliarskych diel, výletným miestom, cieľom vlastivedných vychádzok štúrovskej mládeže. Po dvoch desaťročiach rekonštrukčných prác na záchranu a konzerváciu hradnej ruiny hrad znovu sprístupnili verejnosti a zriadili v ňom aj muzeálne expozície.


Viac
Exteriér:

Rozsiahla šija výbežku Malých Karpát, na styku Dunaja a Moravy, prechádza do skalného výbežku, na ktorom situovali stredoveký hrad. Konštrukcie horného a stredného hradu, ktoré sa zachovali v podobe ruín, sa v rámci komplexnej pamiatkovej obnovy zabezpečili. Na základe nálezov sa doplnili chýbajúce časti i siluety palácov, najmä na strednom hrade. Zaujímavá je veľká šesťboká veža na hornom hrade s komunikáciami a zvyškami obranného systému. Staršie ako stredoveké osídlenie, najmä rímske a veľkomoravské, je situované na širokom priestranstve na terasách rozľahlého chrbta pohoria v teritóriu, obohnanom mohutným opevnením v podobe konzervovaných základov budov verejno-spoločenského a sakrálneho charakteru, urbanistických celkov, výrobní, dielní a ďalších nálezov, dokumentujúcich osídlenie lokality. Niektoré zaklenuté priestory stredného hradu, najmä Garayovského paláca, sa zachovali v pôvodnom vzhľade a využívajú sa na muzeálne účely. Najvýznamnejší je pôdorys základov monumentálneho veľkomoravského kostola s pohrebiskom z čias Rastislavovej Veľkomoravskej ríše, ako aj ukážka urbanistického celku dediny.

Súčasný stav:

Hradné budovy sú rekonštruované relatívne citlivo a tak areál našťastie nepripomína ukážku betonárskych zručností pamiatkostavu. Budovy, alebo základy objektov hradu sú zachovalé a celý hrad je pomerne dobre čitateľný v teréne. Okrem stredovekého hradu sú odkryté alebo sa odkrývajú aj staršie, najmä veľkomoravské stopy po osídlení hradného vrchu. Areál hradu je v správe Mestského múzea v Bratislave. Návštevníci majú možnosť oboznámiť sa s muzeálnou expozíciou obsahujúcou nálezy získané pri archeologickom výskume na hrade. Hradný areál a muzeálne zbierky sú prístupné verejnosti.Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

There is an article at

There is an article at makemoneywithsixplus.com that gives great insight to foundational elements when it comes to being able to successfully make money on the internet. There is an article at makemoneywithsixplus.com that gives great insight to foundational elements when it comes to being able to successfully make money on the internet. There is an article at makemoneywithsixplus.com that gives great insight to foundational elements when it comes to being able to successfully make money on the internet. There is an article at makemoneywithsixplus.com that gives great insight to foundational elements when it comes to being able to successfully make money on the internet. There is an article at makemoneywithsixplus.com that gives great insight to foundational elements when it comes to being able to successfully make money on the internet.
pass 4 sure \ pass4sure 70-451 \ pass4sure 70-526 \ pass4sure 98-366 \ pass4sure 70-512 \ pass4sure 70-351 \ pass4sure 70-452 \ pass4sure 70-403 \ pass4sure 70-528 \ pass4sure 70-638 \pass4sure 70-177 \ pass4sure 70-502 \ pass4sure 70-659 \ pass4sure 77-601 \ pass4sure 70-541 \ pass4sure 98-365 \ pass4sure 70-671 \ pass4sure 70-505 \ pass4sure 74-404 \ pass4sure mb3-859 \ pass4sure 70-443 \ pass4sure 70-453 \ pass4sure 98-367

There is an article at makemoneywithsixplus.com that gives great insight to foundational elements when it comes to being able to successfully make money on the internet. There is an article at makemoneywithsixplus.com that gives great insight to foundational elements when it comes to being able to successfully make money on the internet. There is an article at makemoneywithsixplus.com that gives great insight to foundational elements when it comes to being able to successfully make money on the internet. There is an article at makemoneywithsixplus.com that gives great insight to foundational elements when it comes to being able to successfully make money on the internet. There is an article at makemoneywithsixplus.com that gives great insight to foundational elements when it comes to being able to successfully make money on the internet.
pass 4 sure \ pass4sure 70-519 \ pass4sure 70-672 \ pass4sure 70-506 \ pass4sure 98-364 \ pass4sure 77-881 \ pass4sure 70-551 \ pass4sure 70-441 \ pass4sure 77-602 \ pass4sure 70-622 \ pass4sure 70-521 \ pass4sure mb7-842 \ pass4sure 70-567 \ pass4sure 70-564 \ pass4sure 77-882 \ pass4sure 70-504 \ pass4sure 70-237 \ pass4sure 77-605 \ pass4sure 98-361 \ pass4sure 77-850

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,