Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Čierny hrad

Čierny hrad v Zlatne, 1396 - Zalathna, 1564 - Szalatna


Kraj: Nitra | Okres: Zlaté Moravce | Obec: Zlatno

Stručný popis:
Stopy po hrade ležia SZ od obce na vrchu Čierny hrad. Obec Zlatno sa nachádza v Tríbečskom pohorí, 13km od Zlatých Moraviec.
História:
Obec (Zalathna) zanechal v roku 1396 Vavrinec z Veľkých Uheriec pred odchodom do vojny proti Turkom Jánovi a Gregorovi, synom Petra z Topoľčianok. V roku 1564 sa uvádza (Szalatna) medzi majetkami hradu Gýmeš ako pustá. Podľa typu mohol byť hrad postavený začiatkom 14.storočia a keďže na ňom nevidieť zásahy neskorších úprav a prestavieb, zanikol pravdepodobne ešte koncom 14. alebo začiatkom 15.storočia. Niet o ňom ani listinného materiálu.
Exteriér:

Podľa zachovalých základov mala stavba na južnej strane vysokú hranolovú útočištnú vežu a pretiahnuté nádvorie, z východnej strany ohradené. Na severovýchodnom konci nádvoria bol palác. Okolo celého hradu vedie priekopa a val s hradným múrom. Na severnej strane je vytesaný do skaly. Dnes sú zreteľné valy a priekopy, a zachované sú aj stopy po základoch stavieb. Dobre viditeľným murivom je zvyšok po veži na južnej strane hradu. 

Pôdorys Čierneho hradu Ideová rekonštrukcia hradu Ideová rekonštrukcia hradu
Súčasný stav:
Hrad som navštívil 12/2001. Keďže bol všade sneh, nepodarilo sa mi potvrdiť iné stopy po murive ani zasekané lôžko obvodového múru. Viditeľný bol zvyšok muriva po veži a veľmi zreteľne boli viditeľné valy a iné terénne stopy, ktoré sa vzhľadom na toto ročné obdobie dali aj zdokumentovať.

pohľad z cesty do Zlatna, hrad sa nachádza na najvyššom vrchu "pri strome"

príchod od SV - črtajú sa terénne vlny

pohľad na ľavú stranu vrchu, hrad začína vpravo

zreteľná, ešte dnes hlboká priekopa na východe - pohľad na sever

a tá istá priekopa, pohľad na juh, vpravo hore podložie veže

val s priekopou na západe

panoráma z juhu - hore múr veže

panoráma z juhu, pravá časť lokality

panoráma z východu, hore opäť múr veže

panoráma celého horného hradu zo severu

horný hrad z juhu - od veže

stopa po archeologickej sonde pri mieste paláca

najfotografovanejšia časť Čierneho hradu

detailný pohľad na murivo

pohľad smerom na Gýmeš, vpravo Veľký Tríbeč

Pozrite si okrem panoramatických fotiek aj panorámu hradu v Quick Time.
Stačí kliknúť myšou do stredu obrázku a ťahať na akúkoľvek stranu. Na zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný QuickTime.Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,