Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Bukovec hradKraj: Košice | Okres: Košice - okolie | Obec: Bukovec

Stručný popis:
Zvyšky neveľkého a čiastočne odstráneného hradu sa nachádzajú na kopci Zámčisko nad obcou Bukovec.
História:
Hrad sa spomína už v roku 1330 v spojitosti s panstvom Štefana Čurku a zdá sa, že je to a zmienka jediná. Podľa dispozície by však mohlo ísť aj o starší objekt. Bukovec predstavuje typický malý kamenný hrad zo začiatku vrcholného stredoveku. Čurkovci z Malej Idy vlastnili hrad do začiatku 15.storočia, keď ho prevzal kráľ Žigmund a dal k dispozícii šľachticom z Geče. Je však možné, že hrad bol už v tom čase opustený.
Exteriér:
Hlavnou stavbou bola budova v strede oválnej plochy o šírke zhruba 15m a hrúbke muriva 2,35m. Jej druhý rozmer mohol byť 15-20m a išlo pravdepodobne o obytnú vežu. Po okrajoch plošiny ju obklopoval asi 1m hrubý obranný múr. Pred ním bola veľká priekopa, na juhu pravdepodobne premostená, čo naznačuje nástupný pahorok. Celková dispozícia dobového sídla je klasickým predstaviteľom stredovekého obydlia majetnejšej drobnej šľachty – hradu.
Súčasný stav:
Z hradu sa zachovala dodnes rozmerná priekopa. Chýba však val ako aj celá severná časť, ktorá bola odstránená v roku 1973 pri stavbe lesnej cesty. Na hrade nebol ani v tom čase ani potom vykonaný výskum, takže viac informácií o tejto lokalite nemáme.


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,