Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Brehov hradKraj: Košice | Okres: Trebišov | Obec: Brehov

Stručný popis:
Zvyšky neveľkého hradu, resp. hrádku na kopci Várička nad kláštorným kostolom v obci Brehov.
História:
O hrade sa nezachovala žiadna známa písomná zmienka, ale o jeho existencii svedčia latinské predikáty Deseva a Ondreja de Imbregh z rokov 1309-1310. Hrad postavili pravdepodobne v tom čase, pretože nájdené keramické úlomky sú datované do 14. a 15. storočia. Zánik hradu je predokladaný v 15. storočí a môže súvisieť s výpravou bratríkov povestného Jána Talafúsa z Ostrova.
Exteriér:
Oválnu plošinu hradu obklopovala okružná priekopa a z východnej strany val. Na hrane plošiny stála obvodová hradba, ku ktorej bola na chránenej východnej strane pritavená obytná budova. Podľa jej rozmerov najmenej 12x9m a masívneho muriva išlo pravdepodobne o obytno-obrannú vežu. Hrad sa tak radí k neveľkým stredovekým sídlam drobnej šľachty budovaným v čase vrcholného stredoveku.
Súčasný stav:
V súčasnosti sa v lokalite nachádzajú zvyšky muriva a terénne stopy po hrade. Priekopa však už nezodpovedá pôvodným rozmerom (šírka 6- 13m), pôsobením obrábania pôdy sa zaniesla a zotrel sa tak aj profil opevnenia.


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,