Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Braničev

Purušťan, Bačkov, Purustyan, Parušťan, 1322 castrum Porostian, Parosthian.


Kraj: Košice | Okres: Trebišov | Obec: Bačkov

Stručný popis:
Zvyšky ranostredovekého hradu v konfigurácii terénu na vrchu nad obcou Bačkov, podľa niektorých zaniknutá lokalita.
História:
Hrad bol postavený po tatárskom vpáde v 13. storočí. V roku 1320 je hrad (castrum Purustyan) písomne doložený ako stredisko panstva, ktorému patrili obce Bačkov – Bacskov duo (rozdelená na dve sídliská Nagy Bacskov a Kis Bacskov) Filov, Albínov, Višňov a Zbehňov. Územie v okolí Bačkova patrilo v druhej polovici 13. storočia Peteňovcom a v bitke pri Rozhanovciach Peter Peteň podporoval Karola Roberta. Keď ten, po porážke zhabal majekty šľachte aj napriek jej podpore, vzbúrila sa po vedením Boršu Lysého. Komes Dóža na čele nečakane rýchlo napredujúceho vojska v roku 1317 pri Debrecíne vzburu potlačil. V Zemplíne v tom čase operovali vojská Filipa Drugetha a šarišského župana Mičku (Mičkbána) z rodu Ákošovcov. Mičk najneskôr do roku 1321 dobyl a obsadil všetky hrady Petra Peteňa vrátane Parustanu. Niektoré zdroje uvádzajú, že hrad bol zbúraný po roku 1317. Zrejme vychádzajú z dátumu porážky Boršu, ale nebolo tomu tak. Kráľ pre zradu Peteňovi hrad odňal a Peteň sa musel utiahnuť do Sedmohradska. V roku nasledujúcom po odňatí dostali opustený hrad do vlastníctva Bakšovci. Pri usporadúvaní vlastníctva v roku 1329 sa hrad Parustan dostal do rúk pána Tomáša a jeho syna Ladislava. Pri ďalšej deľbe v roku 1355 Ladislav postúpil hrad spríbuzneným pánom zo Sečoviec. Približne v tom čase bol hrad na južnej strane rozšírený o nové nádvorie s kruhovou baštou na nároží. Pritom bola jestvujúca priekopa predĺžená až po novú vstupnú bránu. Neskôr, možno na prelome 14. a 15. storočia na juhovýchodnom predpolí postavili ešte predsunutú vežovitú pevnôstku, obchádzanú prístupovou cestou, určenou prirodzenou konfiguráciou terénu. Po roku 1355 hrad zanikol, sídlo panstva noví majitelia preniesli na susedný hrad Bačkov.
Exteriér:
Najstaršie jadro hradu je podľa svojej dispozície najneskôr z poslednej štvrtiny 13. storočia. Hrad mal na vopred upravenej vyvýšenine na dominantnom mieste najmenej trojpodlažnú hranolovú obytnú vežu. Veža bola chránená kamennou hraddbou ohraničujúcou nepravidelné nádvorie. Hradba sa prispôsobovala prirodzenému stavu terénu. Na severe a západe bolo opevnenie posilnené mohutnou priekopou so zemným valom na vonkajšej strane. Južná časť hradby bola postavená na umelom násype. Na východnej strane, chránenej strminou vrchu predpokladáme palisádové opevnenie s primknutou vstupnou bránou pod záštitou hradnej veže. Približne v čase deľby v roku 1355 bol hrad na južnej strane rozšírený o nové nádvorie s kruhovou baštou na nároží. Pritom bola jestvujúca priekopa predĺžená až po novú vstupnú bránu. Na juhovýchodnom predpolí sa nachádza predsunutá vežovitá pevnôstka, obchádzaná prístupovou cestou, určenou prirodzenou konfiguráciou terénu.


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,