Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Bojnický hrad

Bojnický zámok, Baimoz, Boynicz, Bajmocz, Weintz, Waymich, Baymuch, BaymachKraj: Trenčín | Okres: Prievidza | Obec: Bojnice

Stručný popis:
V súčasnosti romantický zámok, s čiastočne ponechaným pôvodne gotickým a renesančným základom hradu. Je dobre viditeľný z veľkej časti horného Ponitria, leží na severnom okraji mestečka. Jeden z najnavštevovanejších zámkov na Slovensku.
História:

Archívne doložené správy o hrade, respektíve o hradisku siahajú do začiatku 12.storočia. Z určitosťou išlo o kamenný hrad. Prvý známy feudálny majitelia boli synovia veľmoža Kazimíra z rodu Hont-Poznan, ktorí sa spolčili s Matúšom Čákom Trenčianskym. Hrad vzápätí prešiel do jeho rúk. Po jeho smrti bol kráľovským majetkom a ako taký viackrát menil majiteľov, patril významným feudálom obdobia gotiky a renesancie. Najskôr Gilethovcom, Ladislavovi z Opole, pánom z Jelšavy a napokon Noffryovcom, ktorý hrad rozšírili a opevnili. Po ich vymretí pripadol Jánovi Korvínovi a po ňom Zápoľskovcom, ktorí ho vlastnili od konca 15.storočia až do r.1526. Hrad prešiel do rúk Thurzovcov, z nich František hrad podstatne rozšíril a opevnil. Dnešný vzhľad zámku najviac ovplyvnili Pálffyovci, ktorí ho vlastnili nepretržite od 1643 až do prvej ČSR, keď ho kúpil Baťa. Od r.1950 patrí štátu. Z nich posledný Ján Pálffy hrad prestavoval až do svojej smrti a sústredil sa aj na zberateľskú činnosť - skupoval predmety vystavované na európskych dražbách. Zanechal po sebe vzácne komponovaný súbor hradného komplexu s prepracovanou siluetou, architektonický celok vyrastajúci z prírodného prostredia s bohatou zbierkou umeleckohistorických predmetov.

Pohľad na Bojnice z predhoria
Kresba J.Lendetu z r.1641-2
Pohľad na mestečko
Kresba J.Lendetu z r.1641-2
Vstup do zámku s lipou
Kresba Sokol r.1862
Vstup do zámku - olejomaľba
A.Brodzský r.1856
Kresba zámku z r.1860 Kresba z konca 19.stor.

Interiér:

Koncepcia romantickej prestavby hradu sa uplatnila aj v interiéróch objektu, ktoré zariadili podla romantických predstáv 19.storočia o stredovekej atmosfére. Môžete tu obdivovať celé súbory neogotického slohového zariadenia, salóny, spálne, rôzne miestnosti, ako aj staršie historické priestory, ktoré dotvára historický nábytok, obrazy a predmety umeleckého remesla.

Zlatá sála Zámocká obrazáreň Erbová sieň Interiér kaplnky Modrý salón
Orientálny salón Empora zámocej kaplnky Hunyadiho sála Mramorová sieň Mramorové schodište

Exteriér:

Prvú vážnejšiu prestavbu urobili Noffryovci, po nich hrad prestavali Thurzovci a dali mu podobu viditeľnú na kresbách a rytinách hore. Posledný stavitelia boli Pálffyovci. Podobne ako aj na ostatných svojich stavbách v krajine, začali s výraznou ranobarokovou stavebnou činnosťou, ktorú pre jej vysokú umeleckú hodnotu rešpektovali aj neskoršie prestavby a úpravy. Ide predovšetkým o barokovú kaplnku z 1662 s výraznou štukovou klenbou doplnenou figurálnou freskou s náboženskými motívmi a o nové obytné budovy situované do niekdajšieho predhradia. Viac sa o tejto prestavbe dozviete tu! Posledným feudálnym majiteľom, ktorého stavebná činnosť dala zámku jeho dnešný vzhľad, bol Ján Pálffy, ktorý začal hrad prestavovať v r.1889. Až do svojej smrti r.1908 sa tvorivo zúčastňoval prestavby. Inšpiroval sa predovšetkým monumentálnymi stredovekými európskymi architektúrami Talianska a Francúzska (najmä z údolia rieky Loire).

Pôdorys hradu - pred rekonštrukciou Pôdorys hradu po rekonštrukcii z 19-20 stor.

Súčasný stav:

Typickú siluetu romantickej predstavy stredovekého hradu charakterizuje značne prečlenená hmota sústredená okolo najstaršieho jadra budov - mohutnej obytnej veže. Siluetu zvýrazňujú strmé strechy palácov, kaplnky a veží. Romantickú predstavu stredovekého hradu dotvárajú aj detaily, ako je riešenie otvorov, portálov, stien, atík a kovaných detailov. Hrad sa stal neoddeliteľnou súčasťou koncepcie okolitého parku a priľahlého lesoparku, ktoré tvoria jeho pôsobivú kulisu.

Letecký pohľad Vstup do zámku Schodišťová veža - postavená 1892-3 Tretie nádvorie - vpravo grófsky byt Rentmajstrovo krídlo - teraz vstup prehliadky
Pohľad zo S - vľavo päťboká veža JZ nárožie vnútorného hradu Pohľad z Hunyadiho veže na vstupnú vežu Celkový pohľad z J - vpravo kaplnka Pohľad od jazierka


Viac


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,